Lekarz Paweł Kukiz-Szczuciński kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

Samorząd lekarski zaapelował do marszałka Sejmu o poparcie

Lek. Paweł Kukiz-Szczuciński został zgłoszony przez Naczelną Radę Lekarską jako kandydat na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka – poinformowała 16 listopada Naczelna Izba Lekarska.
– W związku z upływem w dniu 14 grudnia 2023 r. kadencji Rzecznika Praw Dziecka pana Mikołaja Pawlaka, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do marszałka Sejmu RP o zgłoszenie kandydatury lekarza Pawła Kukiza-Szczucińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka nowej kadencji w latach 2023-2028 – napisała NRL w apelu do marszałka Szymona Hołowni.
Samorząd lekarski przekonuje, że wyzwania stojące przed Rzecznikiem Praw Dziecka rosną. – Trwająca jeszcze do niedawna pandemia COVID-19, a obecnie toczący się konflikt za naszą wschodnią granicą sprawiły, iż kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży stale się pogarsza. Na problemy w tym zakresie zwracały uwagę niemal wszystkie ugrupowania startujące do Sejmu RP X kadencji – pisze NIL.
Według NIL ważne jest, aby pełnienie funkcji Rzecznika Praw Dziecka zostało powierzone osobie, która rozumie problemy dzieci i młodzieży i chce je rozwiązywać. – W ocenie samorządu lekarskiego taką osobą jest lekarz Paweł Kukiz-Szczuciński, który już w 2018 r. kandydował na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, poparło go wówczas aż 171 posłanek i posłów z opozycyjnych klubów i kół poselskich – dodaje.
Naczelna Rada Lekarska w apelu przekazała, że lek. Paweł Kukiz-Szczuciński jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii, pracuje w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, a także na szpitalnym oddziale dziecięcym. Uczestniczył w międzynarodowych medycznych misjach humanitarnych, m.in. w 2020 r. w Lombardii (pomoc ofiarom COVID-19), a od 2022 r. zajmuje się ewakuacjami dzieci chorych na nowotwory z terenów Ukrainy oraz dzieci ze strefy przyfrontowej.
– Swoim działaniem udowadnia, że w obronie dzieci jest w stanie zaryzykować własne życie. Jego kompetencje w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego dzieci w połączeniu z osobistą odwagą czynią go w opinii samorządu lekarskiego właściwym kandydatem, który będzie z całym oddaniem walczył o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Polskie dzieci zasługują, by ich interesy reprezentował praktyk, pracujący na co dzień z dziećmi od wielu lat – uzasadnia NRL, apelując jednocześnie o rozpatrzenie wniosku przez Sejm RP.
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki.
Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Szczególnie chroni dzieci przed przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.
Ustępujący RPD Mikołaj Pawlak został wybrany przez Sejm RP 23 listopada 2018 r.

id