Urząd pracy o bezrobociu wśród stołecznych lekarzy

Ilu lekarzy wzięło bon na zasiedlenie?

Czy braki kadrowe w ochronie zdrowia oznaczają, że młody lekarz bez problemu znajdzie wymarzone miejsce pracy? A może sytuacja nie jest tak różowa, jak się wydaje?

Liczby nie kłamią, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak problem wygląda z perspektywy urzędu pracy w Warszawie.

Jaka jest skala bezrobocia wśród lekarzy?

Urszula Murawska, ekspert Urzędu Pracy m.st. Warszawa, wyjaśnia, że zjawisko bezrobocia wśród lekarzy z całą pewnością nie dotyczy stolicy. Wśród zarejestrowanych tutaj 18 188 wszystkich osób bezrobotnych, zawód lekarza mają 73 osoby. To 0,4 proc. ogółu zarejestrowanych.

– Zważywszy na fakt, że jest to od lat zawód deficytowy, podobnie jak inne zawody medyczne, nie możemy mówić na stołecznym rynku pracy o bezrobociu wśród lekarzy – mówi Urszula Murawska. 

Czy lekarze z Ukrainy poradzili sobie na rynku pracy?

Dodaje, że również lekarze z Ukrainy, którzy uzyskali uprawnienia wykonywania pracy w Polsce, znaleźli swoje miejsce na rynku pracy. W całym 2023 roku Urząd Pracy m.st. Warszawy sfinansował nostryfikację dyplomów 19 lekarzy.

Ilu lekarzy wyprowadziło się w poszukiwaniu miejsca stażu?

Ponadto warto zauważyć, że 21 młodych lekarzy, który po studiach chcieli odbyć staż, zdecydowało się zmienić miejsce zamieszkania i wyprowadzić z Warszawy. W momencie gdy otrzymali propozycję pracy poza stolicą (czyli w miejscowości odległej o co najmniej 80 km lub gdy czas dojazdu do pracy i powrotu przekracza 3 godziny), uzyskali środki w ramach bonu na zasiedlenie.

Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30. roku życia?

O przyznanie bonu na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania mogą ubiegać się osoby do 30. roku życia. 

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?

Aby otrzymać bon, wymagane jest wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnej krajowej oraz trzeba podlegać ubezpieczeniom społecznym. Konieczny jest też okres pracy w nowym miejscu przez co najmniej 6 miesięcy. 

Bon wynosi nie więcej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.


id