Nowy program resortu zdrowia dla kobiet. Co oznacza dla lekarzy?

Izabela Leszczyna zapowiada projekt "Bezpieczna, świadoma ja"

Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, zaprezentowała w środę w Warszawie projekt "Bezpieczna, świadoma ja", który ma zapewnić kobietom w każdym wieku poczucie bezpieczeństwa dotyczącego ich zdrowia.
Zespół ekspertów rozpoczyna prace
"Od początku lutego będzie działać zespół, który opracuje kryteria dostępności do programu dla pacjentek, jak również kryteria dostępności dla podmiotów leczniczych chcących uczestniczyć w projekcie" - poinformowała Leszczyna.
Minister podkreśliła, że co roku Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na ten cel co najmniej pół miliarda złotych. "Startujemy 1 czerwca" - zapowiedziała.

Onkopłodność gwarantowana
Leszczyna zwróciła również uwagę na kwestię onkopłodności, czyli oncofertility, co jest istotne dla młodych osób, które pragną mieć dzieci, ale są poddane procedurze onkologicznej. Minister ogłosiła plan przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, uświadamiającej, że mimo choroby onkologicznej można być rodzicem.

Dostęp do badań prenatalnych
W ramach projektu, Leszczyna zapowiedziała również dostępność badań prenatalnych dla wszystkich kobiet w ciąży, prowadzonych najnowocześniejszymi, nieinwazyjnymi metodami. Zakres badań prenatalnych zostanie poszerzony o nowoczesne metody nieinwazyjne, takie jak badanie echa serca płodu czy tzw. testy wolne DNA płodu, szczególnie w przypadku wysokiego ryzyka wad genetycznych.

Zachęta do zgłaszania propozycji
Minister Leszczyna zapowiedziała również uproszczenie procedur związanych ze zgłaszaniem poronień, będące obecnie w trakcie prac.
Ponadto, Ministerstwo Zdrowia utworzy zespół parasolowy ds. bezpieczeństwa zdrowia kobiet, do którego każdy obywatel będzie mógł przesyłać swoje propozycje, refleksje i skargi.
Leszczyna zachęciła wszystkich, którzy chcą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa polskim kobietom, do przesyłania swoich pomysłów na poprawę warunków w szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, opiece specjalistycznej oraz gabinetach ginekologów.

Leszczyna o klauzuli sumienia
Odnośnie do przepisów dotyczących terminacji ciąży, Minister Leszczyna podkreśliła konieczność przypominania lekarzom, że klauzula sumienia nie może być stosowana, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie pacjentki. Zmiany w ogólnych warunkach umów NFZ z oddziałami ginekologiczno-położniczymi mają zapewnić zgodność z polskim prawem terminacji ciąży.

Antykoncepcja awaryjna od 15 roku życia
Minister ogłosiła również, że edukacja seksualna stanie się integralną częścią edukacji zdrowotnej w szkołach, obejmując m.in. wiedzę na temat zdrowia seksualnego i prokreacyjnego.
Leszczyna przedstawiła plan wprowadzenia dostępu bez recepty do tabletki ellaOne, zawierającej octan uliprystalu, dla dziewcząt od 15. roku życia, w celu zapobieżenia niechcianym ciążom.
Ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

id, Źródło: PAP