Prof. Tomasz Hryniewiecki odwołany z dwóch funkcji

Wakat za stanowisku konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii

Prof. Tomasz Hryniewiecki, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii, został odwołany z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii oraz pełnomocnika ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.

W obronie jakości
W uzasadnieniu decyzji o odwołaniu, przekazanej zainteresowanemu drogą mailową 6 marca, minister zdrowia Izabela Leszczyna wyraziła zastrzeżenia odnośnie łączenia obu funkcji, sugerując potencjalny konflikt interesów i brak bezstronności.
Wyjaśniła, że jej obiekcje odnośnie obiektywizmu wynikają z tego, że pełnomocnik przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia m.in. propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych z obszaru chorób układu krążenia. Z kolei konsultant krajowy je opiniuje.
Ponadto minister zdrowia podniosła kwestię kłopotów z uzyskaniem akredytacji przez jednostki ubiegające się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii. Powodem jest niespełnienie przez te jednostki standardów i programów specjalizacji w dziedzinie kardiologii.
Prof. Hryniewiecki wskazuje, że dbając o jakość szkolenia, zespół konsultanta krajowego złożony z wielu profesorów, nie zgodził się na umożliwienie szkolenia rezydentów w szpitalach, które nie dysponują pełnym zakresem świadczeń z zakresu kardiologii.
Przypomnijmy: prof. Tomasz Hryniewiecki był dyrektorem Instytutu od 2015 r. W styczniu 2022 r stracił stanowisko, gdy objął je były minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Od tego czasu prof. Hryniewiecki był konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii, a także objął nowo utworzone stanowisko pełnomocnika ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. 

Sytuacja po odwołaniu prof. Hryniewieckiego
Obecnie, od 7 marca, nowym pełnomocnikiem ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia jest prof. Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019-21, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w NIKard.
Z kolei funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii od 15 stycznia 2024 r. decyzją minister zdrowia Izabeli Leszczyny pełni prof. Janina Stępińska.
Na stanowisku konsultanta krajowego pozostaje wakat.

id