Zwiększyć opodatkowanie, zakazać stosowania aromatów – lekarze wzywają do walki z e-papierosami

NRL alarmuje o rosnącym zagrożeniu dla zdrowia młodzieży

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zaapelowało do ministra zdrowia o działania na rzecz ograniczenia sprzedaży wyrobów nikotynowych w Polsce. Lekarze alarmują o szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia, zwłaszcza młodych ludzi.
W apelu NRL podkreślono, że palenie tytoniu jest główną przyczyną wielu chorób, w tym niektórych nowotworów, zawałów serca, udarów mózgu oraz chorób układu oddechowego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że rocznie palenie tytoniu pochłania życie aż 8 milionów osób na świecie.

E-papierosy groźne dla młodych
NRL zauważyła również rosnące zagrożenie dla zdrowia związane z nowatorskimi wyrobami tytoniowymi, podgrzewaczami tytoniu oraz e-papierosami. Szczególnie niebezpieczne są one dla młodych osób, które mogą być zwabione fałszywym przekazem, że te wyroby stanowią „zdrowszą” alternatywę dla palenia.
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny aż 60% nastolatków przetestowało nikotynę, a 30% uczniów, którzy mieli styczność z nikotyną, sięgnęło po nią po raz pierwszy w postaci nowatorskich wyrobów tytoniowych.
NRL podkreśliła, że sytuacja jest alarmująca i wymaga natychmiastowych działań prewencyjnych. Samorząd lekarski popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do ograniczenia dostępności wyrobów nikotynowych oraz apeluje o intensyfikację działań w tym zakresie.
Przedstawiciele NRL podkreślili również, że oprócz zdrowia osób uzależnionych od nikotyny należy zagwarantować prawo niepalącym do korzystania z otoczenia wolnego od dymu tytoniowego oraz pary z e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
Pod koniec lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pracach nad ustawą zakazującą sprzedaży e-papierosów. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się także projekt nowelizacji ustawy, który ma wprowadzić unijną dyrektywę dotyczącą nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Uatrakcyjnianie spożycia tytoniu powinno być zakazane
Według NRL działania resortu zdrowia powinny polegać m.in. na rozwiązaniach podatkowych − opodatkowanie tytoniu oraz zwiększenie opodatkowania e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu jest jednym z najskuteczniejszych instrumentów zwalczania konsumpcji tytoniu, zwłaszcza wśród młodzieży. Ponadto NRL domaga się rzetelnych kampanii informacyjnych, w których wyjaśnione będzie m.in., że alternatywne wyroby nikotynowe nie wpisują się w jakąkolwiek formę skutecznej polityki prozdrowotnej. Konieczne są także: promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie dostępności do wyrobów tytoniowych, zakaz wszelkich metod uatrakcyjniania spożycia tytoniu (w tym stosowania aromatów), monitorowanie promocji wyrobów tytoniowych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

id, Źródło: nil.org.pl