Jakiej organizacji opieki nad pacjentami domagają się organizacje onkologiczne?

Najważniejsze są wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne i standardy

„Krajowa Sieć Onkologiczna niedostatecznie zapewnia koordynowaną opiekę onkologiczną w Polsce” – mówiły przedstawicielki Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej podczas spotkania prasowego w Warszawie. Ich zdaniem należy sięgnąć po bardziej sprawdzone rozwiązania.
Organizacja opracowała postulaty odnośnie do koordynacji opieki nad pacjentem adresowane do rządu. Proponuje, by jakość opieki onkologicznej opierała się na wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego publikowanych przez ministra zdrowia. Konieczne jest opracowanie systemu gromadzenia danych, a także wskaźników i mierników umożliwiających kontrolę ich przestrzegania.
− Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne są najważniejsze. Są one opracowywane i publikowane przez towarzystwa naukowe oraz Narodowy Instytut Onkologii. Na ich podstawie należy zdefiniować i wprowadzić do systemu standardy postępowania – powiedziała Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, podkreślając, że ich implementacja i monitoring są kluczowe dla systemu opieki onkologicznej.
Kolejne postulaty organizacji to jak najszybsze wdrażanie wyspecjalizowanych ośrodków (units) leczenia najpowszechniejszych nowotworów oraz koncentracja leczenia zabiegowego. W tym kontekście sieć ośrodków powinna być odpowiednio gęsta, minimalizując ryzyko wykluczenia geograficznego pacjentów.
Prelegentki zwróciły również uwagę na konieczność wsparcia koordynatorów opieki onkologicznej. To chory ma być w centrum całego systemu. Dlatego powinien otrzymać kompletną informację na temat możliwości leczenia, a jego droga w systemie opieki koordynowanej nie może być skomplikowana ani wydłużona sztucznymi barierami.
W ocenie organizatorek zaproponowany scentralizowany model sieci onkologicznej nie jest wystarczająco przejrzysty i może stwarzać konflikty interesów. Ponadto dotychczas nie został prawidłowo wdrożony.
W trakcie spotkania omówione zostały również dostępne publicznie opracowania dotyczące pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) – podsumowanie przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia z grudnia 2023 r. oraz raport Komitetu Sterującego, który został opublikowany w marcu 2024 r. Anna Andrzejczak z Fundacji Onkologia 2025 podkreślała, że zebrane w ramach pilotażu dane okazały się niepełne. Co więcej, lata doświadczeń z KSO nie pokazały, by proponowane rozwiązania przynosiły efekt w postaci lepszych wyników leczenia.
− Ministerstwo Zdrowia stoi w tej chwili przed dylematem. Z jednej strony wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej zostało wskazane jako kamień milowy w Krajowym Planie Odbudowy. Z drugiej mamy lata doświadczeń, kiedy nie udało się skutecznie ocenić jakości w czterech województwach w pięciu rodzajach chorób nowotworowych – powiedziała Anna Andrzejczak.
Spotkanie prasowe „Jak wdrożyć koordynowaną opiekę onkologiczną w Polsce?” odbyło się w poniedziałek 18 marca 2024 r. z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
W dyskusji udział wzięły Dorota Korycińska, prezes zarządu OFO, Joanna Frątczak-Kazana, wicedyrektorka Onkofundacji Alivia, oraz Anna Andrzejczak, prezes zarządu Fundacji Onkologia 2025, uczestniczka Komitetu Sterującego do oceny pilotażu KSO z ramienia Rady Dialogu Społecznego.

id