Nowoczesne zabiegi LDL-aferezy, gdy zawiedzie farmakologia

Narodowy Instytut Kardiologii wykona zabiegi kilkudziesięciu pacjentom rocznie

Wysokie stężenie tzw. złego cholesterolu we krwi (LDL) stanowi poważne konsekwencje dla zdrowia. Może ono prowadzić nie tylko do zawału serca, ale też do miażdżycy, udaru mózgu, amputacji kończyn, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.
Szczególnie zagrożeni są pacjenci, u których standardowe leczenie farmakologiczne nie odnosi pożądanego skutku, prowadząc tym samym do dalszego postępu choroby. Dla tej grupy osób ratunkiem są nowoczesne zabiegi LDL-aferezy.
Narodowy Instytut Kardiologii (NIKard) poinformował, że wykonują je już tamtejsi specjaliści.

Na czym polega LDL-afereza
LDL-afereza to metoda polegająca na mechanicznym usunięciu nadmiaru cholesterolu z krwi. − Pojedynczy zabieg trwa ok. 2-3 godzin i jest w pełni bezpieczny dla pacjenta. Należy przeprowadzać go cyklicznie, nawet dwa razy w miesiącu. Dzięki leczeniu za pomocą LDL-aferezy średni czas przeżycia pacjentów zwiększa się nawet o 10 lat – mówi prof. Janina Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.
Zabiegi LDL-aferezy przeznaczone są dla ściśle określonej grupy pacjentów. – Są to osoby z tzw. hipercholesterolemią rodzinną, czyli genetycznie dziedziczoną predyspozycją do nadmiaru lipidów we krwi, u których − pomimo stosowania standardowej terapii farmakologicznej i niezadowalającego obniżenia stężenia cholesterolu − doszło do progresji miażdżycy. Zabiegi te wykonywane są również u chorych z istotnie podwyższonym stężeniem lipoproteiny (a) – tłumaczy prof. Piotr Dobrowolski, kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej Narodowego Instytutu Kardiologii.
Pacjenci korzystający z tych zabiegów pozostają pod stałą opieką poradni NIKard. W trakcie konsultacji kardiolog sprawdza, czy stężenie cholesterolu w organizmie chorego jest prawidłowe. W przypadku przekroczenia norm zaleca odpowiednie leczenie, a pacjentów spełniających odpowiednie kryteria kieruje do zabiegu LDL-aferezy.

Można już kierować pacjentów
Jak podkreślają eksperci, choroby-sercowo naczyniowe są pierwszą przyczyną zgonów wśród Polaków. Oprócz działań prewencyjnych, konieczne jest również wdrażanie nowoczesnych metod leczenia – Właśnie taką strategię przyjęliśmy w przypadku leczenia pacjentów ze znacznie podwyższonym stężeniem cholesterolu w wyniku schorzenia dziedzicznego. Mamy za sobą rok intensywnych przygotowań merytorycznych i organizacyjnych, aby rozpocząć u nas zabiegi, które poprawią rokowanie, jakość życia i komfort zdrowotny osób cierpiących na to schorzenie. Według naszych wstępnych szacunków będziemy w stanie pomóc nawet kilkudziesięciu pacjentom rocznie – podkreśla prof. Maciej Sterliński, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii.
Samodzielna Poradnia Lipidowa zachęca, by kierować do niej pacjentów na konsultacje. Wdrożone zostanie odpowiednie leczenie, a w razie konieczności wykonanie zabiegu LDL-aferezy.
Skład zespołu NIKard przeprowadzającego zabiegi: prof. Piotr Dobrowolski (kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej), dr n. med. Małgorzata-Olędzka-Oręziak (nefrolog), dr n. o zdr. Marta Hreńczuk (pielęgniarka) dr n. o zdr. Tomasz Piątek (pielęgniarz). W trakcie pierwszych zabiegów na miejscu obecni byli również: prof. Janina Stępińska (dyrektor) oraz prof. Maciej Sterliński (zastępca dyrektora ds. klinicznych).

id