Opieka paliatywna od kwietnia bez limitów

Zmiany dotyczą oddziałów medycyny paliatywnej, hospicjów i poradni medycyny paliatywnej

Zniesienie limitów w opiece paliatywnej i hospicyjnej przewiduje projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Konsultacje społeczne potrwają do 27 marca. Brak limitów będzie wprowadzony 1 kwietnia br.
NFZ wyjaśnił, że zmiana mechanizmu rozliczania wszystkich świadczeń wykonanych ponad kwotę umowy została zainicjowana przez resort zdrowia. To realizacja zapowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny po objęciu stanowiska.
Zniesienie limitów w opiece paliatywnej i hospicyjnej to kolejna zmiana w zakresie tej opieki. Wcześniej wzrosła cena punktu i finansowanie wizyt wyjazdowych w poradni medycyny paliatywnej. Obecnie, obok zniesienia limitów, trwają prace nad projektem nowej taryfy świadczeń gwarantowanych w opiece paliatywnej i hospicyjnej oraz aktualizacją koszyka świadczeń gwarantowanych. Ten pakiet działań ma wpłynąć na wyższą jakość i dostępność do świadczeń.
Na problem limitów ograniczających dostęp do opieki paliatywnej zwróciła uwagę już w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym napisano wtedy, że ograniczenie to powoduje powstawanie kolejek do hospicjów i sprawia, że część pacjentów nie doczekuje pomocy.
Jak informuje NFZ, wprowadzenie nielimitowanego finansowania świadczeń dotyczy oddziałów medycyny paliatywnej, hospicjów stacjonarnych, hospicjów domowych oraz poradni medycyny paliatywnej. Rozliczanie świadczeń wykonanych ponad kwotę umowy będzie się odbywało na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie.

id