Studenci będą zachęcani do wyboru specjalizacji z onkologii

Rząd przyjął harmonogram Narodowej Strategii Onkologicznej na rok 2024

Kancelaria Premiera poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na rok 2024. Decyzja została podjęta na podstawie propozycji ministra zdrowia. Ma służyć poprawie sytuacji kadrowej w onkologii oraz przyspieszyć inwestycje infrastrukturalne.
Narodowa Strategia Onkologiczna, obejmująca lata 2020-2030, zakłada kompleksową transformację polskiej onkologii. Projekt harmonogramu wdrażania na kolejny rok kalendarzowy jest przedstawiany na posiedzeniu Rady Ministrów i przyjmowany w drodze uchwały.
"Harmonogram na 2024 rok obejmuje zadania, które zostały ujęte w programie wieloletnim Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Dotyczy to przede wszystkim poprawy sytuacji kadrowej w onkologii oraz zwiększenia potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych" - przekazała kancelaria premiera na swojej stronie internetowej.
Poinformowano, że już w roku 2024 realizowane będą działania służące zwiększeniu kadr, potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych, inwestycje infrastrukturalne oraz modernizacja istniejących placówek leczniczych. Dodatkowo, zaplanowane są inwestycje w sprzęt do diagnostyki i leczenia nowotworów.
Planowana jest kampania informacyjna i promocyjna wśród studentów medycyny, zachęcająca ich do wyboru dziedzin onkologicznych jako ścieżki dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów i stażu podyplomowego. Ponadto, przewiduje się nowelizację standardów kształcenia na studiach dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Zapewni to zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
W kolejnych latach kontynuowana będzie kampania społeczna dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych, publikacja materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach oraz wprowadzenie nowych standardów dotyczących żywienia pacjentów w placówkach onkologicznych.
Zgodnie z informacją na stronie Kancelarii Premiera, przewidziane są również działania dla poprawy uczestnictwa społeczeństwa w badaniach przesiewowych oraz wdrożenie przepisów wspierających politykę antytytoniową.
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 ma doprowadzić do kompleksowych zmian w polskiej onkologii. Głównym celem jest poprawa wczesnej wykrywalności i skuteczności leczenia nowotworów oraz równy dostęp do najnowszych metod terapii.

id, Źródło: KPRM