Pierwsze w Polsce robotyczne resekcje przełyku

Torakochirurdzy WIM oferują kompleksowe leczenie

Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego - PIB przeprowadzili pierwsze w Polsce minimalnie inwazyjne resekcje przełyku z zastosowaniem systemu robotycznego DaVinci Xi.
Zabiegi operacyjne zostały przeprowadzonew lutym przez zespół torakochirurgiczny w składzie: dr n. med. Michał Wiłkojć, dr n. med Marcin Zawadzki, dr n. med Paweł Łukaszewicz. Znieczulenia dokonał zespół anestezjologiczny kierowany przez lek. Michała Ciska, a bezpośrednio opiekę nad pacjentami w okresie okołooperacyjnym przejął zespół Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii.
Robotyczna resekcja przełyku jest bezpieczną, małoinwazyjną techniką operacyjną. Pozwala na bardzo szeroką limfadenektomię zarówno w obrębie jamy brzusznej jak i w klatki piersiowej. Badania naukowe wykazały, iż robotyczna resekcja przełyku wiąże się z mniejszą śródoperacyjną utratą krwi, niższą oceną bólu pooperacyjnego, szybszym powrotem do sprawności funkcjonalnej i lepszą jakością życia w porównaniu z chirurgią otwartą.
WIM podkreśla, że oferuje pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne w zakresie raka przełyku. Zapewnia dostęp do diagnostyki, multidyscyplinarnego leczenia onkologicznego z zastosowaniem radioterapii, chemioterapii, programów lekowych i badań klinicznych, małoinwazyjnego leczenia operacyjnego oraz wielokierunkowego leczenia wspomagającego (psycholog, dietetyk, rehabilitacja)

id