W całej Polsce powstają kliniki nowych wydziałów medycznych

Baza do szkolenia absolwentów nowych kierunków lekarskich pilnie potrzebna

Szpitale miejskie i wojewódzkie masowo zamieniane są w kliniki, by zapewnić bazę szkoleniową dla nowo powstałych kierunków lekarskich.
Katolicki Uniwersytet Lubelski poinformował o utworzeniu trzech oddziałów klinicznych Wydziału Medycznego w szpitalu wojewódzkim przy al. Kraśnickiej w Lublinie. We wtorek, 2 kwietnia, list intencyjny w tej sprawie podpisali rektor uczelni oraz marszałek województwa lubelskiego.

Trzy kliniki w trzy miesiące
W ciągu maksymalnie trzech miesięcy mają powstać: Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Klinika Neurochirurgii. Kliniki powstaną na bazie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który jest największym szpitalem w regionie. Najnowszy sprzęt już jest, czeka tylko na uruchomienie.
Rektor uczelni, ks. prof. Mirosław Kalinowski, podkreślił, że KUL będzie inwestował w bazę kliniczną województwa lubelskiego. „W najbliższym czasie pragniemy ze środków, jakie otrzymaliśmy z budżetu państwa, 100 milionów zainwestować w bazę kliniczną, w szpitale i jednostki, które są podległe Urzędowi Marszałkowskiemu” − zaznaczył cytowany w komunikacie rektor.
Zdaniem marszałka województwa lubelskiego, Wydział Medyczny KUL nie będzie stanowił konkurencji dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ale ma być uzupełnieniem kształcenia medycznego na wschodzie Polski.
Wydział Medyczny KUL został utworzony w październiku 2022 r. W ofercie są studia m.in. z pielęgniarstwa, biotechnologii, dietetyki. W tym roku akademickim uruchomiono kierunek lekarski.

Trend w całej Polsce
Podobne kliniki jak grzyby po deszczu powstają w całej Polsce. Mają one zapewnić bazę do praktycznej nauki zawodu lekarzom kształconym na kierunkach lekarskich utworzonych na uczelniach zawodowych. Obecnie jest ich już 38, oferują 8 tys. miejsc na studiach. Jak pokazuje rekrutacja, nowe kierunki lekarskie nie ustępują popularnością dotychczas prowadzonym. Liczba kandydatów na miejsce sięga nawet 29 (na Uniwersytecie Warszawskim).
Problemem może stać się praktyczne szkolenie tak ogromnej rzeszy studentów. Dlatego np. Radom przymierza się do tego, by Uniwersytet Radomski (do niedawna Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) wziął pod swoje skrzydła tamtejszy szpital miejski. Dzięki temu studenci medycyny tutejszej uczelni mieliby możliwość rozwoju zawodowego na miejscu.
Także Szpital Powiatowy w Zawierciu zamieniany jest obecnie na Szpital Kliniczny. Dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki w tym zakresie placówka stanie się bazą naukowo-dydaktyczną dla studentów kierunku lekarskiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wszystkie oddziały szpitala staną się klinicznymi, by adepci medycyny uczący się na Akademii WSB mogli nabierać wiedzy i praktycznych umiejętności w sąsiednim Zawierciu.
Podpisano też list intencyjny w sprawie powstania Klinicznego Oddziału Diabetologii w szpitalu wojewódzkim w Płocku przy współpracy z Akademią Mazowiecką.
Porozumienie zakłada, że w oddziały kliniczne przekształcone zostaną w tym roku również: Oddział Neurologiczny, Reumatologiczny, I i II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Dziecięcy, Laryngologiczny oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.


id, Źródło: PAP