Będą zmiany w dostępie do badań obrazowych, ale wyzwaniem jest brak personelu medycznego

Kolejki nawet pięciokrotnie dłuższe

Ministerstwo Zdrowia informuje, że zniesienie limitów finansowania badań obrazowych takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w trybie ambulatoryjnym w 2019 roku spowodowało znaczący wzrost liczby wykonywanych badań. Skutkowało to zarówno spadkiem liczby oczekujących, jak i skróceniem średniego czasu oczekiwania. Jednak obecne wyzwania związane z kadrami medycznymi utrudniają utrzymanie krótkich kolejek.

Jak podaje Prawo.pl, wbrew obietnicom resortu zdrowia, czas oczekiwania na badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wydłuża się, co opóźnia diagnozowanie pacjentów i rozpoczęcie leczenia. Problem jest poważny, bowiem zgodnie z raportem NIK z 2022 roku aż 80 proc. diagnoz w onkologii jest stawianych na podstawie badań obrazowych.

Z danych Onkofundacji Alivia wynika, że od 2021 roku czas oczekiwania na te badania w niektórych regionach wydłużył się nawet pięciokrotnie. Najbardziej w województwach pomorskim i małopolskim.

Martyna Jakubowska z Onkofundacji Alivia w rozmowie z Prawo.pl zwraca uwagę na fakt, że nawet uruchomienie systemu teleradiologii oraz napływ młodych lekarzy z odpowiednią specjalizacją nie zdołały zniwelować problemu braku personelu medycznego.

Brak radiologów i techników radiologii medycznej jest szczególnie widoczny w małych i średnich placówkach zdrowia na terenach wiejskich, gdzie konkurencja o wykwalifikowany personel jest szczególnie zacięta.

Ministerstwo Zdrowia zapytane przez dziennikarzy portalu przyznaje, że dostrzega problem i traktuje go priorytetowo, jednak – zwraca uwagę Prawo.pl – konkretów wciąż brak. Proponując nowe rozwiązania, resort zdrowia będzie musiał zmierzyć się nie tylko ze zorganizowaniem pacjentom dostępu do badań obrazowych, ale także z zapewnieniem wystarczającej liczby wyszkolonych i wykwalifikowanych specjalistów medycznych, a więc lekarzy radiologów, radioterapeutów, techników radiologii medycznej oraz ich równomiernym rozlokowaniem na terenie całego kraju.


id, Źródło: Prawo.pl