Sebastian Goncerz: jedenaście uczelni nie powinno rekrutować studentów

Niepewny los kierunków lekarskich z czarnej listy Ministerstwa Zdrowia

– Uczelnie, które nie otrzymały limitów przyjęć, nie powinny prowadzić rekrutacji – mówi w rozmowie z Podyplomie.pl Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

To reakcja na decyzję Ministerstwa Zdrowia, by 11 kierunkom (9 już działającym i 2 nowym) nie przyznać limitów przyjęć. Propozycja taka znalazła się w projekcie rozporządzenia skierowanym właśnie przez resort do konsultacji publicznych. Łącznie w roku akademickim 2024/2025 przygotowano 9636 miejsc na kierunkach lekarskich i 1366 na lekarsko-dentystycznych.

Według Sebastiana Goncerza rozporządzenie jest jasnym sygnałem dla kandydatów, żeby pomimo szeroko zakrojonych kampanii marketingowych promujących nowe kierunki nie aplikowali na uczelnie, co do których nie ma pewności, że kierunek zostanie uruchomiony.

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL podkreśla w rozmowie z Podyplomie.pl, że kluczowe będą wyniki audytu PKA, która ostatnią kontrolę planuje przeprowadzić 13 czerwca. To od jej wyników będzie zależało, które uczelnie ostatecznie otrzymają limity i w jakiej liczbie.

Które kierunki otrzymały limity

MZ podkreśla w dokumencie, że bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej jakości prowadzonego kształcenia. Dlatego w limitach nie zostały uwzględnione uczelnie, które dotychczas nie mają zgody PKA.

Aktualnie zgodę na prowadzenie studiów ma 28 uczelni (w tym 1 uczelnia mająca filię) z 36. Są to:

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 8. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 9. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 10. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 11. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (w tym: filia w Wałbrzychu)
 12. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
 13. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 14. Uniwersytet Rzeszowski
 15. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
 16. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie
 17. Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie
 18. Uniwersytet Opolski
 19. Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 20. Akademia Śląska z siedzibą w Katowicach
 21. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 23. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 24. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
 25. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 26. Akademia Mazowiecka
 27. Uniwersytet Warszawski
 28. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych

Nie mają zgody na kształcenie

Osiem uczelni i jedna filia, które prowadziły kształcenie w roku akademickim 2023/2024 z negatywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeszcze nie uzyskały zgody na kształcenie w roku 2024/2025. Są to:

 1. Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 2. Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
 3. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 4. Politechnika Wrocławska
 5. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 6. Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 7. Akademia WSB
 8. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 9. Filia w Bielsku-Białej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jak wyjaśnia MZ, podmioty te obecnie podlegają kontroli prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, która do 13 czerwca ma zakończyć audyt. Wtedy zapadnie decyzja w sprawie określenia limitu przyjęć dla tych uczelni na rok akademicki 2024/2025.

Od oceny PKA zależy także określenie od roku akademickiego 2024/2025 limitu przyjęć i uruchomienie kształcenia na dwóch nowych kierunkach lekarskich na następujących uczelniach:

Akademia Tarnowska

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Limity miejsc na kierunku lekarskim

Jak więc wyglądają limity? Na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9636 miejsc, w tym:

- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 6228 miejsc

- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 1569 miejsc

- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1839 miejsc.

Limity miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym

Na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1366 miejsc, w tym:

- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 822 miejsc

- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 256 miejsc

- na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 288 miejsc.


id, PAP