Samodzielnie do lekarza od 15. roku życia? Tego domagają się aktywiści społeczni

Czy jesteśmy gotowi na tak odważne rozwiązania?

We wtorek przed Ministerstwem Zdrowia odbyła się konferencja prasowa, na której Fundacja GrowSPACE zaprezentowała innowacyjny Pakiet Młodego Pacjenta/ki. Dominik Kuc z Fundacji podkreślił, że czas spojrzeć na opiekę zdrowotną z perspektywy młodych ludzi, którzy potrzebują większej samodzielności i lepszego dostępu do usług medycznych.

Trzy filary Pakietu Młodego Pacjenta/ki

Pakiet Młodego Pacjenta/ki skupia się na trzech kluczowych obszarach: zdrowiu psychicznym, prawach reprodukcyjnych i opiece pediatrycznej.

Zdrowie psychiczne

Fundacja proponuje, by młodzi ludzie od 15. roku życia mogli samodzielnie korzystać z pomocy psychologów, terapeutów i psychiatrów dziecięcych. Obecnie młodzież często napotyka na przeszkody w dostępie do takiej pomocy, co może negatywnie wpływać na ich rozwój i zdrowie psychiczne. Kuc zaznacza, że młodzi pacjenci powinni mieć możliwość wyboru, czy chcą konsultować się w obecności rodzica, czy samodzielnie.

Prawa reprodukcyjne

Nina Sługocka z Fundacji zwróciła uwagę na problem młodych kobiet, które nie mogą bez zgody rodzica pójść do ginekologa po antykoncepcję, mimo że prawo pozwala im na współżycie od 15. roku życia. Obecność rodzica podczas wizyt ginekologicznych może być krępująca i utrudniać szczere rozmowy z lekarzem. Fundacja chce, aby młode kobiety miały pełen dostęp do opieki ginekologicznej i antykoncepcji, bez konieczności zgody rodziców, oraz aby te wizyty były całkowicie poufne.

Opieka pediatryczna

Trzeci obszar dotyczy podstawowej opieki pediatrycznej. Fundacja postuluje, by młodzież mogła samodzielnie zgłaszać się do lekarzy pediatrów z prostymi problemami zdrowotnymi, takimi jak przeziębienie czy ból brzucha. Obecnie przepisy często wymagają obecności rodzica, co może komplikować wizyty.

Konieczne zmiany prawa

Wprowadzenie tych zmian wymagałoby dostosowania kilku ustaw. Fundacja proponuje również obniżenie wieku, od którego młodzież może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące swojego zdrowia, do 13 lat, wzorem Belgii, gdzie podobne prawo mają już młodzi ludzie od 12. roku życia.

Fundacja GrowSPACE zamierza prowadzić rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz organizacjami pacjentów, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania dla młodych.

Co się zmieni dla lekarzy?

Wprowadzenie Pakietu Młodego Pacjenta/ki oznaczałoby rewolucję w gabinetach lekarskich. Lekarze musieliby dostosować się do większej samodzielności młodych pacjentów, co wymagałoby dodatkowych szkoleń z zakresu komunikacji z młodzieżą. Z drugiej strony, dzięki większej otwartości i zaufaniu, mogliby niejednokrotnie lepiej diagnozować i leczyć osoby, które bez obecności rodzica mogą być bardziej szczere i otwarte w rozmowie. Ponadto zmniejszenie biurokratycznych barier mogłoby przyspieszyć interwencje medyczne.

Obecnie dzięki prawu do współdecydowania o swoim leczeniu, małoletni powyżej 16 roku życia może sam zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty, po otrzymaniu skierowania od lekarza podstawowej opieki. Specjalista nie podejmie jednak żadnych czynności medycznych bez uzyskania zgody od opiekuna/rodzica takiego pacjenta.

O Fundacji GrowSPACE 

GrowSPACE jest polską organizacją działającą na rzecz zdrowia psychicznego oraz równości społecznej. Została zarejestrowana 31 marca 2020 roku, a jej siedziba mieści się w Warszawie. Fundacja aktywnie działa na wielu polach, wspiera młode osobyotaz organizacje w zakresie zdrowia psychicznego i edukacji.
Jednym z kluczowych projektów fundacji jest "Emocjonalne BHP", który ma na celu promowanie zdrowia psychicznego w miejscach pracy.
Fundacja GrowSPACE organizuje również wydarzenia i kampanie społeczne, takie jak Tęczowy Piątek, który wspiera młode osoby LGBTQ+.
GrowSPACE zwraca uwagę na braki kadrowe w polskich szkołach, podkreślając potrzebę zwiększenia wynagrodzeń dla psychologów szkolnych.id, PAP