Sprawozdawczość szczepień po nowemu: elektronika zamiast papieru

Resort planuje rewolucję w monitorowaniu poziomu uodpornienia populacji

Od 1 lipca 2024 roku, w Polsce zreformowane zostanie raportowanie obowiązkowych szczepień ochronnych. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, wszystkie raporty i sprawozdania mają być składane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal e-Sanepid. Ta zmiana usprawni proces i zredukuje biurokrację, co ułatwi pracę zarówno lekarzom, jak i inspektorom sanepidu.
Nowy system raportowania obejmie około 10 tysięcy świadczeniodawców realizujących obowiązkowe szczepienia ochronne oraz 318 państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. Wprowadzenie centralnego portalu sprawozdawczego e-Sanepid ma przynieść wiele korzyści, m.in. przyspieszenie uzyskiwania informacji oraz wyeliminowanie przetwarzania dokumentacji papierowej.

Korzyści dla świadczeniodawców
Dla lekarzy i innych pracowników medycznych zmiana ta może oznaczać znaczące ułatwienie w codziennej pracy. Elektroniczne sprawozdania są bardziej przejrzyste, łatwiejsze do zarządzania i szybsze do wysłania. Eliminuje to konieczność drukowania i przesyłania papierowych dokumentów, co z kolei zmniejsza ryzyko błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych.
Ponadto, nowy system umożliwi łatwiejszy dostęp do historii szczepień pacjentów, co jest niezwykle ważne w kontekście planowania kolejnych szczepień i monitorowania poziomu uodpornienia populacji.

Odmowy szczepień
Dla lekarzy zmiana ta oznacza, że będą mogli łatwiej i szybciej raportować przypadki odmowy szczepień. To z kolei zmniejszy biurokrację i pozwoli im poświęcić więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad pacjentami. W przypadku problemów z rodzicami odmawiającymi szczepień, lekarze będą mogli liczyć na szybsze wsparcie ze strony inspektorów sanitarnych.
Dzięki temu, że raportowanie przypadków osób uchylających się od obowiązkowych szczepień będzie odbywać się wyłącznie elektronicznie przez portal e-Sanepid, inspektorzy sanitarni będą mieli natychmiastowy dostęp do aktualnych danych. Pozwoli im to na szybsze i bardziej efektywne reagowanie, lepszą analizę trendów oraz kierowanie precyzyjnych kampanii edukacyjnych do grup o niskim poziomie szczepień.

E-Sanepid i nowoczesność
Portal e-Sanepid to centralne miejsce, gdzie świadczeniodawcy będą mogli składać wszystkie wymagane raporty. System ten został stworzony z myślą o wygodzie użytkowników i maksymalnej automatyzacji procesów. Dzięki niemu, raportowanie stanie się prostsze i mniej czasochłonne, co pozwoli pracownikom medycznym skupić się na ich głównych obowiązkach – opiece nad pacjentami.
Nowe przepisy zmieniają również częstotliwość składania sprawozdań z kwartalnej na roczną. To także zmniejszy obciążenia administracyjne po stronie lekarzy. Roczne sprawozdania będą składane do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą, co daje więcej czasu na ich przygotowanie i przesłanie.

Konieczne wsparcie?
Przejście na system elektroniczny może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, szczególnie dla tych, którzy są mniej zaznajomieni z technologią. Ministerstwo Zdrowia przewidziało jednak możliwość przedłużenia terminów składania raportów w przypadku awarii systemu teleinformatycznego o siedem dni, co ma zapewnić płynność działania całego procesu.
Dla większości lekarzy, którzy już korzystają z systemów elektronicznych w codziennej pracy, zmiana nie będzie utrudnieniem. Ważne jest jednak, aby w razie potrzeby przejście na nowy system było wspierane przez odpowiednie szkolenia i wsparcie techniczne.

Elektroniczna Karta Szczepień
Projekt rozporządzenia zakłada również stopniowe wygaszanie sprawozdawczości opartej na kartach uodpornienia i przechodzenie na pełną dokumentację elektroniczną. Elektroniczna Karta Szczepień to kolejny element, który ma usprawnić proces monitorowania szczepień i zapewnić łatwy dostęp do danych zarówno dla pacjentów, jak i dla służb medycznych.

id