Polscy lekarze wspierają rozwój medycyny w Tanzanii

Dzięki szkoleniom sytuacja się poprawia?

Polscy lekarze w ramach projektu realizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) zaangażowali się w podnoszenie jakości opieki medycznej w Tanzanii.

Szkolenia i sprzęt
W kraju o populacji przekraczającej 60 milionów ochrona zdrowia zmaga się z wieloma trudnościami. W tamtejszych szpitalach braki w wyposażeniu i niedobór przeszkolonego personelu medycznego są codziennością. Dzięki wsparciu PCPM niektóre placówki są w stanie leczyć pacjentów zgodnie z europejskimi standardami. Polska zapewnia Tanzańczykom szkolenia medyczne oraz odpowiednie wyposażenie i aparaturę placówek medycznych.
Fundacja PCPM wybudowała i wyposażyła Tanzańsko-Polskie Centrum Szkoleniowe Medycyny Ratunkowej w Dar es Salaam, największym mieście kraju z populacją przekraczającą 6 milionów. Do końca 2024 roku Polacy planują przeszkolić 2 tysiące lekarzy i pielęgniarek oraz 150 funkcjonariuszy służb publicznych, takich jak strażacy, policjanci, ratownicy medyczni i skauci.
Adam Kukliński, koordynator projektu PCPM w Tanzanii, podkreśla znaczenie szkoleń prowadzonych przez polskich instruktorów. − Uczą Tanzańczyków udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych, obsługi defibrylatorów AED, zarządzania pacjentem urazowym oraz korzystania z ultrasonografu w stanach nagłych − mówi Adam Kukliński.

Lokalni lekarze dziękują Polakom
Rose Mtangi, szefowa oddziału ratunkowego szpitala Chanika na przedmieściach Dar es Salaam, zapewnia o wdzięczności za tę pomoc. − Pracuję w tym szpitalu od 7 lat i jestem świadoma, z jakimi problemami i brakami musimy się tu mierzyć. Dzięki pomocy z Polski sytuacja się znacznie poprawiła − mówi. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i wiedzy przekazanej przez polskich specjalistów lokalni lekarze są w stanie leczyć pacjentów zgodnie z najwyższymi standardami.
Oprócz szkoleń, PCPM wyposaża tanzańskie szpitale i kliniki w nowoczesny sprzęt medyczny. Do siedmiu placówek medycznych trafiły m.in. fantomy, kamizelki do nauki postępowania z zadławieniem, trenażery do ćwiczenia wkłuć doszpikowych i tamowania krwotoków, a także zestawy USG, aparaty EKG, kardiomonitory, sprzęt do infuzji dożylnych, aparaturę do terapii tlenowej oraz sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i intubacji.
Projekt realizowany przez PCPM finansowany jest z programu „Polska pomoc” prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a jego wartość wynosi 4,9 mln zł. Działalność PCPM w Tanzanii została doceniona przez prezydenta Andrzeja Dudę, który podczas oficjalnej wizyty w lutym 2024 roku podkreślił znaczenie tej inicjatywy.

Fundacja pomaga w 20 krajach
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) została założona w 2006 roku. Jest to polska organizacja pozarządowa, która niesie pomoc humanitarną i rozwojową w różnych częściach świata. PCPM realizuje projekty związane z ochroną zdrowia, edukacją, budownictwem, rolnictwem oraz pomocą uchodźcom i ofiarom klęsk żywiołowych.
Fundacja działa w ponad 20 krajach, pomagając m.in. w Syrii, Libanie, Sudanie Południowym, Nepalu i Ukrainie. Jednym z jej największych osiągnięć jest uruchomienie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, który jako jedyny z Polski uzyskał certyfikację Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do działania w międzynarodowych misjach ratunkowych.
PCPM angażuje się również w długoterminowe projekty rozwojowe, takie jak budowa infrastruktury, edukacja zawodowa i wsparcie dla rolnictwa. Dzięki swojemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi fundacja zdobyła zaufanie zarówno lokalnych społeczności, jak i międzynarodowych partnerów.

id, PAP