Wirtualny spacer po drzewie oskrzelowym - warsztaty z AI w Lublinie

Połączono nowe technologie i doświadczenie w kształceniu młodych pulmonologów

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 4, wdraża metody kształcenia młodych lekarzy wykorzystujące sztuczną inteligencję (SI). W ramach Akademii Doskonałości rezydenci uczestniczą w bezpłatnych warsztatach z zakresu chorób śródmiąższowych płuc oraz obrazowania w tomografii komputerowej - poinformował USK nr 4 w Lublinie.
Akademia Doskonałości oferuje młodym lekarzom dostęp do nowoczesnych szkoleń, które wcześniej nie były dostępne w regionie. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego prowadzą warsztaty, z których pierwszym był kurs praktyczny z dostępów operacyjnych i technik zespalania złamań. Kolejne warsztaty, skierowane do rezydentów pulmonologii i radiologii, wykorzystują nowoczesne technologie, w tym symulatory oparte na sztucznej inteligencji.
Podczas pierwszej edycji „Pulmo Day” 29 maja rezydenci mieli okazję pracować z najnowocześniejszymi urządzeniami do diagnostyki i terapii, w tym z symulatorem bronchoskopii wspomaganym przez SI. Symulator ten, po raz pierwszy użyty w Lublinie, umożliwia lekarzom precyzyjne badanie dróg oddechowych, w tym ocenę stanu błony śluzowej tchawicy, oskrzeli oraz strun głosowych.
Warsztaty zostały zorganizowane dzięki zaangażowaniu Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii oraz Zakładu Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab oraz dr hab. Grzegorz Staśkiewicz, prof. UM, nadzorowali przebieg szkoleń i dbali o najwyższą jakość dydaktyki.
Prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, podkreślił znaczenie inicjatywy dla podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych i fakt, że rezydenci mogą szkolić się pod okiem najbardziej doświadczonych lekarzy, używając nowoczesnego sprzętu.
Dr n. med. Jan Siwiec, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych USK Nr 4, przypomniał, że szpital od 60 lat pomaga pacjentom i kształci rezydentów w wielu dziedzinach medycyny. „Warsztaty 'Pulmo Day' umożliwiają kształcenie się rezydentów pulmonologii i radiologii za pomocą symulacji endoskopowej, co znacznie zwiększa ich umiejętności.”
Dr hab. n. med. Barbara Mackiewicz wskazała na rosnące zainteresowanie diagnostyką i leczeniem chorób płuc, co przyczyniło się do ogromnego zainteresowania pierwszą edycją „Pulmo Day”.
Dr hab. n. med. Robert Kieszko, podkreślił znaczenie praktycznego aspektu warsztatów: „Uczestnicy mogą wziąć do ręki bronchoskop, sprawdzić możliwości nawigacji wirtualnej, co jest dla nich niezwykle ważne.”
Sztuczna inteligencja wspiera młodych lekarzy w precyzyjnym nawigowaniu po drzewie oskrzelowym, co z kolei przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentami, podobnie jak współpraca klinicystów, radiologów i pulmonologów.

id, Źródło: usk4.lublin.pl