Profesor Piotr Gałecki ponownie konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii

Wiele do zrobienia w zakresie infrastruktury

W czwartek, 6 czerwca, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała o powołaniu profesora Piotra Gałeckiego na kolejną kadencję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii. Decyzja ta została ogłoszona podczas konferencji prasowej w Warszawie, w której uczestniczyła również Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

- „Pan profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dla dorosłych, dzisiaj kończy swoją misję konsultanta, a jednocześnie jutro ją na nowo rozpoczyna, ponieważ podjęłam decyzję o powołaniu na kolejną kadencję” - powiedziała Minister Zdrowia.

Minister Leszczyna podkreśliła wagę współpracy z lekarzami, psychiatrami, ekspertami i psychoterapeutami, aby osiągnąć poprawę opieki psychiatrycznej w Polsce. - Chociaż w organizacji świadczeń mamy jeszcze sporo do zrobienia, to na pewno dużo więcej mamy do zrobienia w zakresie infrastruktury - oceniła.

Dorobek prof. Gałeckiego

Profesor Piotr Gałecki to wybitny specjalista psychiatrii i seksuologii. Kieruje Kliniką Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi. Jest również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz kierownikiem Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych w Łodzi. Pełni liczne funkcje w różnych instytucjach, w tym jako Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii i psychoseksuologii.

Profesor Gałecki jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych oraz wielu książek, w tym „Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa, oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń” oraz „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz”. Jego prace badawcze skupiają się na biologicznych uwarunkowaniach chorób psychicznych, zwłaszcza depresji. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej oraz koordynatorem krajowym badań klinicznych S-ketaminy.

Warto dodać, że prof. Gałecki jest również redaktorem naczelnym czasopisma „Psychiatria po dyplomie”, a także gospodarzem odbywających się cyklicznie webinarów z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów „Psychiatria bez granic”.

Zadania konsultanta krajowego

Konsultant krajowy to ekspert powoływany przez Ministra Zdrowia, który pełni rolę doradczą w danej dziedzinie medycyny. Do jego głównych zadań należy monitorowanie standardów opieki zdrowotnej, rekomendowanie zmian legislacyjnych oraz organizacyjnych, a także opiniowanie programów zdrowotnych. Kadencja konsultanta krajowego trwa zwykle pięć lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Konsultant krajowy pełni kluczową rolę w kształtowaniu polityki zdrowotnej w Polsce i dba o rozwój oraz poprawę jakości opieki medycznej w swojej specjalności.

Zapowiedź rekordowych inwestycji
Minister Izabela Leszczyna zapowiedziała także inwestycję 4,2 miliarda złotych w ochronę zdrowia psychicznego, obejmującą rozwój infrastruktury, opieki psychiatrycznej oraz leczenie uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Środki te, w tym 3 miliardy złotych z budżetu i 1,2 miliarda złotych z funduszy unijnych, są rekordową inwestycją, która ma przynieść poprawę jakości opieki zdrowotnej w Polsce.


id, PAP