Mamy pierwszych specjalistów w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej

Pierwszy raz w Polsce odbyły się egzaminy z tej specjalizacji

Dwoje profesorów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prof. dr hab. Anna Jakubowska oraz prof. dr hab. Marcin Lener, jako pierwsi w Polsce zdali Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w nowo utworzonej dziedzinie – medycznej genetyce molekularnej. Egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej odbył się odpowiednio 14 maja w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz 10 czerwca w Zakładzie Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Specjaliści poszukiwani

Wydarzenie ma szczególne znaczenie wobec rosnącego zapotrzebowania na specjalistów dysponujących zaawansowaną wiedzą w dziedzinie diagnostyki genetycznej. Medyczna genetyka molekularna to specjalizacja, która zyskuje na znaczeniu ze względu na dynamiczny rozwój technologii sekwencjonowania genomu i potrzebę dokładniejszej diagnozy chorób genetycznych. Specjaliści w tej dziedzinie są niezbędni do prowadzenia nowoczesnych badań molekularnych, które mają kluczowe znaczenie w precyzyjnej medycynie, onkologii, a także w diagnostyce prenatalnej.

Specjalizacja z medycznej genetyki molekularnej

Nowa specjalizacja została utworzona w odpowiedzi na szybki rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Specjaliści z tego zakresu będą posiadać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zaawansowanych badań diagnostycznych i autoryzacji wyników, co ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości opieki medycznej.

Program specjalizacji jest skierowany do absolwentów kierunków, które kładą nacisk na genetykę i metody badania genomu człowieka, takich jak biologia molekularna, biotechnologia medyczna, genetyka oraz biomedycyna. Wprowadzenie tej specjalizacji zapewnia odpowiednie przygotowanie kadry dla laboratoriów genetycznych, które coraz częściej wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genomu.

Rosnące zainteresowanie dziedziną

Lekarze dysponujący wiedzą z zakresu medycznej genetyki molekularnej są obecnie bardzo poszukiwani zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wzrost zainteresowania tą dziedziną wynika z potrzeby precyzyjnej diagnostyki i spersonalizowanego podejścia do leczenia pacjentów. Techniki takie jak CRISPR, sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) czy analiza ekspresji genów znajdują coraz szersze zastosowanie w medycynie.

Według dostępnych danych, zapotrzebowanie na ekspertów będzie nadal rosło, co wynika z coraz większej liczby odkrywanych chorób genetycznych oraz coraz częstszego wykorzystywania diagnostyki molekularnej w codziennej praktyce lekarskiej. 

Można spodziewać się również, że badania w dziedzinie genetyki molekularnej mogą prowadzić do odkryć, które zrewolucjonizują sposób, w jaki diagnozujemy i leczymy choroby genetyczne.


id, Źródło: www.pum.edu.pl