Podczas obrad posłowie zapomnieli o lekarzach

Brak konsensusu w kwestii płac w ochronie zdrowia

W trakcie czwartkowych obrad sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, Grażyna Cebula-Kubat podkreśliła, że lekarze zostali pominięci w debacie. W rozmowie z Podyplomie.pl wyjaśniła, że istnieją rażące dysproporcje w wynagrodzeniach oraz na fakt, że aktualne stawki dla lekarzy stażystów są niższe niż dla przedstawicieli tzw. piątej grupy zaszeregowania, takich jak farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i pielęgniarki z wyższym wykształceniem.

Cebula-Kubat wskazała również na paradoks, gdzie specjaliści otrzymują mniej niż rezydenci po drugim roku specjalizacji. „Podczas obrad posłowie zapomnieli o lekarzach. Inne zawody medyczne złożyły poprawki, a o nas mówi się, że zarabiamy po 19 tys., zapominając, że takie kwoty dotyczą czasu jak na dwóch etatach” – mówiła w rozmowie z Podyplomie.pl przewodnicząca. Dodała, że złożyła poprawkę zakładającą trzy średnie krajowe dla specjalisty.

Propozycje resortu zdrowia

Wiceminister zdrowia Marek Kos przypomniał o propozycjach resortu zdrowia, które zakładają rozłożone w czasie podwyżki współczynników wynagrodzeń dla grup zawodów medycznych od 2025 roku. Mimo to, propozycje te nie rozwiązują problemu lekarzy. Kos zaznaczył, że gwarantowane ustawą poziomy wynagrodzeń zasadniczych dla grup 5. i 6. będą podwyższane pięciokrotnie w okresie od lipca 2024 do lipca 2026 roku. Jednakże propozycje te nie uwzględniają postulatów dotyczących lekarzy, co podkreślał również wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Klaudiusz Komor.

Brak konsensusu

Maria Ochman z NSZZ „Solidarność” zwróciła uwagę na brak konsensusu wśród partnerów społecznych oraz pracodawców. Podkreśliła, że mimo licznych spotkań, nie udało się osiągnąć porozumienia i wnioskowała o pilne zwołanie kolejnego spotkania, na co nie otrzymała odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia.

Krytyka zmian w ustawie

Grzegorz Wróbel, prawnik przygotowujący projekt obywatelski, skrytykował zmiany zaproponowane przez wiceministra Kosa, które jego zdaniem wypaczają sens pierwotnego projektu obywatelskiego. Wróbel zwrócił uwagę, że poprawki te nie uwzględniają osób, które już podniosły swoje kwalifikacje, oraz tych, które są w trakcie kształcenia.

Dysproporcje w wynagrodzeniach

Podczas dyskusji przewodnicząca podkomisji Elżbieta Gelert zauważyła, że projekt ustawy obywatelskiej będzie musiał być jeszcze modyfikowany, aby możliwe było zmniejszenie różnic płacowych między różnymi grupami zawodowymi. Mimo przyjętych poprawek, nadal pozostają nierozwiązane kwestie dotyczące uznawania kwalifikacji oraz zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki.

Ostatecznie, członkowie podkomisji przegłosowali całość projektu ustawy, którą teraz zajmie się Komisja Zdrowia. Wprowadzone poprawki, choć mają na celu uregulowanie wynagrodzeń, nie uwzględniają w pełni postulatów lekarzy i mogą prowadzić do dalszych sporów w środowisku medycznym.

Proponowane stawki

Projekt nowelizacji ustawy, pierwotnie zaproponowany przez pielęgniarki, został gruntownie zmieniony. Posłowie przyjęli wersję Ministerstwa Zdrowia, która zakłada rozłożenie podwyżek na raty od 2025 roku, jednak jedynie dla dwóch grup w tabeli płac.

Ministerstwo Zdrowia proponuje od 1 stycznia 2025 roku:

• Grupa 5: współczynnik 1,1 (7871,03 zł brutto)

• Grupa 6: współczynnik 1,02 (7298,50 zł brutto)

Od 1 stycznia 2026 roku:

• Grupa 5: współczynnik 1,15

• Grupa 6: współczynnik 1,08

Przypomnijmy, że niezależnie od dalszych losów obywatelskiego projektu, od 1 lipca 2024 roku nastąpi waloryzacja pensji wynikająca z obecnej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Minimalne wynagrodzenia brutto dla lekarzy od 1 lipca 2024 roku wyniosą:

• Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45) - 10375,45 zł (wzrost o 1173,53 zł)

• Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (1,19) - 8515,02 zł (wzrost o 963,10 zł)

• Stażysta (0,95) - 6797,71 zł (wzrost o 768,87 zł)

id