Przepisy o monitoringu w gabinetach lekarskich budzą kontrowersje

Pacjent może nagrywać, lekarz nie

Obowiązujące przepisy zezwalające na nagrywanie świadczeń medycznych łamią prawo do prywatności i ochrony danych osobowych pacjentów – donosi „Nasz Dziennik” w piątkowym wydaniu. Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, poszerzająca uprawnienia kierowników podmiotów leczniczych w zakresie stosowania monitoringu w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, wywołała falę krytyki ze strony pacjentów i ekspertów.

Zdaniem dziennika pacjenci i eksperci alarmują, że taki monitoring, czyli nagrywanie wizyt lekarskich, to jawne łamanie praw obywatelskich, w tym prawa do prywatności. Prawnik, na którego powołuje się gazeta, mecenas Arkadiusz Tetela z Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, wyjaśnił, że pacjent powierza lekarzowi najbardziej prywatne informacje o swoim zdrowiu na potrzeby diagnozy. Dlatego to unormowanie jest całkowicie w kontrze do istoty działania takich placówek, do istoty wykonywania zawodu lekarza. Narusza ono prawo do prywatności i tajemnicy lekarskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Rzecznik Praw Obywatelskich również zareagował na te przepisy, wysyłając 13 czerwca pismo do ministra zdrowia. W piśmie RPO zwraca uwagę na liczne skargi pacjentów, którzy czują się niekomfortowo z powodu możliwości nagrywania ich wizyt lekarskich. RPO podkreśla, że nowe przepisy nie pozostawiają pacjentom możliwości odmowy wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w monitorowanym pomieszczeniu.

Obawy lekarzy i placówek medycznych

Kontrowersje wokół monitoringu dotyczą również lekarzy i placówek medycznych. Wielu medyków obawia się, że nagrywanie wizyt wpłynie na relację lekarz–pacjent, zniechęcając pacjentów do pełnej szczerości podczas rozmowy o ich stanie zdrowia.

Ponadto problemem są niejasności co do sposobu przechowywania, zabezpieczania i dostępu do tych nagrań. Przechowywanie danych wrażliwych, jakimi są nagrania wizyt lekarskich, wiąże się z wysokimi wymaganiami co do bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Prawo do prywatności a potrzeba monitoringu

Podczas gdy zwolennicy monitoringu argumentują, że może on pomóc w podnoszeniu standardów opieki zdrowotnej oraz zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, krytycy zwracają uwagę na fundamentalne prawa obywatelskie. Prawa do prywatności i tajemnicy lekarskiej są podstawowymi wartościami w medycynie, które nowe przepisy mogą naruszać.

Warto dodać, że lekarz zawsze musi liczyć się z tym, że pacjent nagrywa wizytę. Jeżeli przedmiotem nagrania jest wyłącznie przebieg własnej wizyty lekarskiej, to pacjent nie popełnia przestępstwa. Nie popełnia również przestępstwa nagrywająca osoba, która towarzyszy pacjentowi – za jego zgodą – w trakcie wizyty.

id, Źródło: PAP