Zmiany w opiece długoterminowej: Ministerstwo Zdrowia luzuje wymagania specjalizacji lekarzy

Lekarze mogą liczyć na większą elastyczność zatrudnienia

Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany, które mają uprościć zasady zatrudniania lekarzy w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych. Planowana nowelizacja rozporządzenia, której konsultacje zakończyły się 26 czerwca, ma wejść w życie 1 października 2024 roku. Co dokładnie oznacza ta zmiana i jakie korzyści przyniesie dla lekarzy oraz placówek opieki długoterminowej?

Koniec sztywnych wymagań dotyczących specjalizacji

Najważniejszą nowością jest zniesienie obowiązku zatrudniania lekarzy o określonej specjalizacji w zakładach opiekuńczych dla dorosłych. Dotychczas placówki te musiały przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących zatrudniania lekarzy z określonymi kwalifikacjami. Zmiana ta wprowadza większą elastyczność, co ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych jednostek.

Placówki będą teraz miały obowiązek jedynie zapewnienia konsultacji specjalistycznych u psychiatry i neurologa. To oznacza, że lekarze różnych specjalizacji, którzy pracują w tych placówkach, będą mogli bez przeszkód realizować swoje obowiązki, bez konieczności spełniania konkretnych wymogów specjalizacyjnych.

Nowe regulacje a praktyka zawodowa

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że zmienia zasady, by lepiej dostosować je do realiów. Wielokrotnie bowiem okazywało się, że obecne regulacje były trudne do interpretacji, co prowadziło do nieprawidłowości podczas kontroli NFZ. Lekarze różnych specjalizacji, którzy nie byli wymienieni w katalogu lekarzy specjalistów, byli wykluczani z pracy w tych placówkach, mimo że ich kompetencje były wystarczające do opieki nad pacjentami.

Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych

Zmiana wprowadza także zwiększenie wymiaru jednego etatu przeliczeniowego z 35 na 40 łóżek. Ma to wyeliminować niejasności dotyczące zatrudniania lekarzy i zakresu ich obowiązków. Jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, obecne przepisy nie określały jednoznacznie, których lekarzy należy wliczać do etatu przeliczeniowego i czy porady na wezwanie oraz konsultacje specjalistyczne powinny być zapewnione w ramach takiego etatu.

Korzyści dla lekarzy i placówek

Dla lekarzy nowe regulacje oznaczają większą swobodę zawodową i uproszczenie procedur związanych z zatrudnieniem. Lekarze różnych specjalizacji będą mogli pracować w zakładach opiekuńczych, co zwiększy ich mobilność na rynku pracy i pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów medycznych.

Placówki opieki długoterminowej zyskają elastyczność w zarządzaniu personelem medycznym. Zniesienie obowiązku zatrudniania lekarzy o określonej specjalizacji pozwoli im zapewnić ciągłość opieki i zwiększy dostępność usług medycznych. W praktyce oznacza to, że zakłady będą mogły skupić się na jakości opieki, zamiast na spełnianiu sztywnych wymogów administracyjnych. Zmniejszy się biurokracja, a zasoby medyczne będą lepiej wykorzystane, co jest kluczowe w dobie niedoborów kadrowych w służbie zdrowia.

id