Samorząd lekarski ostrzega przed brakiem ciągłości leczenia

Problemy z dostępem do leków mogą zagrażać pacjentom

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zwróciło uwagę na potrzebę dyskusji o zwiększeniu krajowej produkcji leków i substancji czynnych, aby uniezależnić się od zagranicznych dostawców i zabezpieczyć dostęp do terapii lekowych w sytuacjach kryzysowych. Rada w swoim komunikacie zwróciła uwagę, że bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów staje się coraz bardziej palącym problemem. − Bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów uważamy za kluczowe. Nasz apel ma na celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom – tłumaczy Damian Patecki, członek prezydium i przewodniczący Komisji kształcenia medycznego NRL.

Według NIL działania powinny zostać podjęte zwłaszcza w zakresie leków, które są niezbędne do ratowania życia w stanach nagłych, ale też tych stosowanych przez pacjentów przewlekle chorych. 

Przerwy w dostępie do leków

Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, boryka się z problemami związanymi z dostępnością leków. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się m.in.: 

- globalne zaburzenie łańcuchów dostaw w wyniku pandemii COVID-19 oraz konfliktów zbrojnych, które zakłóciły produkcję i dystrybucję leków na całym świecie, co wpłynęło również na polski rynek

- problemy z refundacją i legislacją, które często opóźniają wprowadzenie nowych leków na rynek. W Polsce czas potrzebny na rozpoczęcie terapii od momentu objęcia leku refundacją wynosi średnio 4 miesiące

- niższe ceny leków w Europie Środkowo-Wschodniej: firmy farmaceutyczne często priorytetowo traktują rynki zachodnie, gdzie mogą uzyskać wyższe ceny za swoje produkty. W rezultacie leki trafiają na polski rynek z opóźnieniem.

Proponowane rozwiązania

Prezydium NRL w swoim stanowisku z 27 czerwca 2024 roku zaproponowało, by dla poprawy sytuacji lekowej w Polsce wzmacniać krajową produkcję leków, aby zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców. Szczególną uwagę należy poświęcić lekom niezbędnym do ratowania życia oraz tym niezbędnym dla pacjentów przewlekle chorych.

Wśród innych inicjatyw wymienia się także utworzenie funduszu wyrównawczego – miałby on wspierać europejskich producentów leków, aby mogli konkurować z tańszymi produktami z Azji i uczynić produkcję leków w UE bardziej opłacalną.

Konieczne jest także usprawnienie procesów refundacyjnych − skrócenie czasu od decyzji refundacyjnej do faktycznego wypuszczenia leku na rynek poprzez wprowadzenie ustawowego terminu na wdrożenie programów lekowych.

Inicjatywy w innych krajach

Podobne inicjatywy są podejmowane również w innych krajach UE. Na przykład Unia Europejska pracuje nad pakietem farmaceutycznym, który ma na celu zobowiązanie firm farmaceutycznych do jednoczesnego składania wniosków refundacyjnych we wszystkich krajach członkowskich, co ma wyrównać dostęp do nowoczesnych terapii na terenie całej Wspólnoty.


id, Źródło: NIL