NIL apeluje o zniesienie dysproporcji w wynagrodzeniach lekarzy

Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków

Wraz z początkiem lipca 2024 roku w życie weszły nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Mimo iż podwyżki poprawią warunki finansowe młodych medyków, Naczelna Izba Lekarska (NIL) wyraża zaniepokojenie z powodu poważnych dysproporcji, które mogą negatywnie wpłynąć na system ochrony zdrowia w Polsce.

Mniejsza różnica między „nauczycielami” a „uczniami”

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2024 roku, wynagrodzenie zasadnicze lekarza rezydenta w 23 specjalizacjach, takich jak anestezjologia, chirurgia ogólna czy onkologia, w pierwszych dwóch latach wyniesie 9 368 zł brutto, a po dwóch latach – 10 220 zł brutto. To znaczący wzrost w porównaniu do wcześniejszych stawek (odpowiednio 8 308 zł i 9 063 zł).

Jednakże, minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty, zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, wyniesie od lipca 2024 roku 10 375,446 zł brutto. Oznacza to, że po dwóch latach rezydentury, wynagrodzenie lekarza rezydenta będzie niemal równe wynagrodzeniu specjalisty. W niektórych przypadkach, uwzględniając dodatkowe benefity dla rezydentów specjalizacji deficytowych, rezydenci mogą zarabiać nawet więcej niż ich mentorzy.

Konsekwencje dla systemu szkolenia

NIL ostrzega, że brak proporcjonalnego wzrostu wynagrodzeń lekarzy specjalistów w stosunku do lekarzy w trakcie specjalizacji może prowadzić do niechęci specjalistów do prowadzenia szkoleń. „Jeśli różnice w wynagrodzeniach między 'nauczycielami' a 'uczniami' będą się zacierać, specjaliści mogą zrezygnować z funkcji szkoleniowych, co odbije się na jakości kształcenia przyszłych lekarzy,” podkreśla NIL. W efekcie, placówki medyczne mogą zostać zmuszone do płacenia wysokich stawek za zatrzymanie specjalistów na kontraktach, co będzie dodatkowym obciążeniem dla szpitali.

Polityka płacowa a bezpieczeństwo zdrowotne

Zdaniem NIL, kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków jest odpowiednie kształtowanie polityki płacowej, która będzie adekwatna do posiadanych kwalifikacji. Izba postuluje, aby w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń rezydentów, odpowiednio zwiększono również dodatki do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji. Obecnie dodatek ten nie był waloryzowany od 2021 roku, co dodatkowo pogłębia dysproporcje.

Trzykrotna średnia dla specjalisty

Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego rezydentów dotyczy około 37 tysięcy osób. NIL przypomina również o postulacie lekarzy dotyczącym trzykrotności średniej krajowej jako minimalnego wynagrodzenia dla lekarza specjalisty. Takie rozwiązanie mogłoby skutecznie zredukować problem rezygnacji specjalistów z funkcji szkoleniowych i poprawić stabilność kadrową w placówkach medycznych.

Apel NIL jest ostrzeżeniem dla rządu i całego systemu ochrony zdrowia, że odpowiednia polityka płacowa, która uwzględnia zarówno potrzeby młodych lekarzy, jak i doświadczonych specjalistów, jest niezbędna dla zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej i stabilności systemu. 

id