Co nowe zasady realizacji recept przyniosą lekarzom i pacjentom?

Usprawnienia w procesie wydawania leków i wyrobów medycznych

Od 20 lipca 2024 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące realizacji recept w aptekach, które spowodują uproszczenie wydawania leków i wyrobów medycznych. Te regulacje przyniosą szereg ułatwień zarówno dla pracowników aptek, jak i dla pacjentów, ale wiążą się też z wyzwaniami.

Farmaceuci zyskają swobodę
Jedną z najważniejszych zmian jest umożliwienie farmaceutom określenia jednostki dawkowania leku w przypadkach, gdy została ona błędnie wpisana lub jest nieczytelna. Dzięki temu pacjenci nie będą musieli wracać do lekarza po nową receptę, co skróci czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia i zredukuje obciążenie przychodni. Farmaceuci, bazując na swojej wiedzy, będą mogli samodzielnie decydować o odpowiedniej dawce leku, co w wielu przypadkach uprości proces wydawania leków.

Więcej opakowań dla pacjenta
Nowe przepisy przewidują również zwiększenie liczby najmniejszych opakowań leku, które mogą być wydane w przypadku nieczytelnego lub błędnego dawkowania. Dotychczas farmaceuta mógł wydać do dwóch najmniejszych opakowań, teraz liczba ta wzrosła do czterech. To oznacza, że pacjenci będą mieli lepszy dostęp do swoich leków, nawet jeśli wystąpią błędy na recepcie.

Wyjątki od nowych zasad
Warto zauważyć, że nowe zasady nie będą dotyczyły wszystkich rodzajów leków. Recepty na produkty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe będą nadal wymagały precyzyjnego określenia dawkowania. W przypadku braku zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, farmaceuci nie będą mogli wydać takich leków.

Specjalne zasady dla leków miejscowych i wyrobów medycznych
Zmiany dotyczą także produktów leczniczych stosowanych miejscowo oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Jeśli lekarz przepisze większą ilość niż cztery najmniejsze opakowania, farmaceuta będzie mógł wydać całą przepisane ilość, pod warunkiem, że na recepcie zostanie określona częstotliwość stosowania. To ułatwienie ma szczególne znaczenie dla pacjentów wymagających stałego monitorowania swojego stanu zdrowia, jak np. diabetyków korzystających z pasków diagnostycznych.

Reakcja na działanie systemu P1
Zmiany są również reakcją na problemy związane z funkcjonowaniem systemu P1, który wylicza ilość preparatu do wydania pacjentowi. Do tej pory zdarzały się rozbieżności między ilością leku zaordynowaną przez lekarza a wyliczoną przez system. Nowe przepisy mają wyeliminować te różnice, dzięki czemu pacjenci otrzymają dokładnie tyle leku, ile potrzebują.
Niosą jednak również wyzwania. Farmaceuci będą musieli być jeszcze bardziej czujni i precyzyjni, a więc konieczne będą dodatkowe szkolenia i większa odpowiedzialność. Z drugiej strony jednak będą mogli bardziej elastycznie i indywidualnie podejść do pacjenta, co przełoży się na lepszą jakość opieki zdrowotnej.


id