Chirurg w sądzie

Dokumentacja medyczna

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny, www.prawalekarzy.pl

Lekarz ma obowiązek wskazywania w dokumentacji medycznej wszystkich faktycznie udzielonych świadczeń zdrowotnych.*

Podczas wykonywania operacji żylaków lewej kończyny dolnej (polegającej na podwiązaniu niewydolnej żyły odpiszczelowej wraz z odgałęzieniami w okolicy jej ujścia do żyły udowej, podskórnym usunięciu tej żyły oraz żylaków) chirurg, stwierdziwszy powiększenie węzłów chłonnych w lewym trójkącie udowym, pobrał jeden węzeł chłonny do badania histopatologicznego. Pacjent dowiedział się, że ma usunięty węzeł chłonny, od innego lekarza dopiero wtedy, gdy doszło do dwóch powikłań w obrębie lewej pachwiny – powstania pooperacyjnej przetoki limfatycznej rany oraz obrzęku chłonnego lewej kończyny dolnej. W tej sytuacji pacjent pozwał chirurga o błąd w sztuce, polegający na nieprawidłowym wykonaniu operacji żylaków, oraz o naruszenie praw pacjenta, tj. prawa do informacji i do kompletnej dokumentacji medycznej.

W sprawie tej sąd zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie dla pacjenta, mimo że uznał, iż: „W trakcie operacji nie doszło do nieuzasadnionego wycięcia węzłów chłonnych pachwinowych po stronie lewej oraz nie doszło do popełnienia błędu w sztuce l...

W kontekście tego orzeczenia chciałem zwrócić uwagę na cztery aspekty tej sprawy. Po pierwsze, lekarz, który pobrał węzeł chłonny do badania, nie powiedział o tym pacjentowi, a ten dowiedział się o tym fakcie dopiero od innego lekarza. Uważam, że ...

Do góry