Chirurgia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2014

Spis treści

04/2014
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Redaktor Naczelny

Chirurgia jelita grubego
Postępowanie okołooperacyjne
Żywienie w chirurgii
Chirurgia trzustki
Chirurgia naczyniowa
Chirurg w sądzie