Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2014

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2014
Słowo wstępne
Ratownictwo medyczne
Pdt w chirurgii
  • Kliniczne zastosowania terapii fotodynamicznej (PDT) Kup dostęp

    prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń1, dr n. med. Sebastian Kwiatek1, dr hab. n. med. Agata Stanek1, lek. Beata Flak1, lek. Marcin Markiel1, dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka1, dr n. med. Wojciech Latos1, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar1, dr hab. n. med. Karolina Sieroń-Stołtny2

Chirurgia jelit
Chirurgia estetyczna
Chirurgia jelit
Choroby przełyku
Chirurg w sądzie