Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2014

Spis treści

05/2014
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Redaktor Naczelny

Ratownictwo medyczne
Pdt w chirurgii
  • Kliniczne zastosowania terapii fotodynamicznej (PDT)

    prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń , dr n. med. Sebastian Kwiatek , dr hab. n. med. Agata Stanek , lek. Beata Flak , lek. Marcin Markiel , dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka , dr n. med. Wojciech Latos , prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar , dr hab. n. med. Karolina Sieroń-Stołtny

Chirurgia jelit
Chirurgia estetyczna
Chirurgia jelit
Choroby przełyku
Chirurg w sądzie