Chirurg w sądzie

Zakażenie w szpitalu

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

To lekarz i szpital muszą udowodnić, że pacjent nie zakaził się w szpitalu. *

Bardzo wiele spraw sądowych dotyczy tzw. zakażeń szpitalnych. Przeważnie pacjenci pozywają szpital lub lekarzy o zakażenie wirusem zapalenia wątroby (WZW) typu C, gronkowcem złocistym wrażliwym lub opornym na działanie metycyliny (MSSA – methicillin-sensitive Staphylococcus aureus lub MRSA – methicillin-resistant S. aureus) albo o zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus). Najczęściej sprawy te są wytaczane oddziałom chirurgicznym i ortopedycznym. Większość z tych spraw szpitale przegrywają, gdyż nie potrafią udowodnić prawidłowego postępowania antyseptycznego.

W jednej z głośniejszych ostatnio spraw Sąd Najwyższy odniósł się do tej kwestii. Warto więc zapoznać się z tym orzeczeniem sądowym. Sprawa zaczęła się od tego, że na oddział chirurgii urazowej trafił pacjent z otwartym wieloodłamowym złamaniem pr...

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, w sprawach o zakażenia szpitalne pacjent nie musi udowadniać, że został zakażony w szpitalu, gdyż jest to często niemożliwe. Zdaniem Sądu Najwyższego, „w sprawach dotyczących tzw. zakażeń szpitalnych możliwe i uzasadn...

W kontekście tego orzeczenia chciałbym zwrócić uwagę, że w większości przypadków linia obrony szpitali i lekarzy w sprawach o zakażenia szpitalne jest taka sama: pacjent mógł zarazić się gdzie indziej. Taka linia obrony w świetle cytowanego orzecz...

Do góry