Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2014

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2014
Słowo wstępne
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurgia przełyku
Żywienie w chirurgii
Radioterapia
Chirurg w sądzie