Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2014

Spis treści

06/2014
Słowo wstępne
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Redaktor Naczelny

Postępowanie okołooperacyjne
Chirurgia przełyku
Żywienie w chirurgii
Radioterapia
Chirurg w sądzie