Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2014

Spis treści

06/2014
Słowo wstępne
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurgia przełyku
Żywienie w chirurgii
Radioterapia
Chirurg w sądzie