Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Redaktor Naczelny

Small fr%c4%85czek mariusz nowy opt

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Współczesny proces leczenia staje się coraz bardziej transparentny, a pacjent i jego rodzina mają znacznie większą świadomość. Tłumaczenie choremu i rodzinie chorego, że „potrzebna jest operacja”, wystarczało jeszcze w ubiegłym wieku. Teraz jednak, w dobie powszechnej dostępności źródeł informacji, rozmowy i relacje pacjent-personel medyczny stają się trudniejsze. Jednocześnie jakość tych relacji jest coraz ważniejszym elementem w procesie właściwego leczenia. Dwa tygodnie temu recenzowałem wyniki ankiety porównującej działalność prywatnych placówek ochrony zdrowia z publicznymi. To, co podkreślano przede wszystkim, to znacznie lepszy dostęp do informacji w placówkach prywatnych. W moim przekonaniu to ważny sygnał, z którego należy wyciągnąć właściwe wnioski.

Szczególnie trudna sytuacja, zarówno dla personelu medycznego, jak i rodzin, dotyczy zmarłych pacjentów kwalifikowanych jako dawcy narządów. Komunikacja personelu medycznego z rodzinami powinna być w tych przypadkach niezwykle wyważona i spokojna, a jednocześnie merytoryczna, oparta na realnej wiedzy i doświadczeniu. Wychodząc z założenia, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy konieczne jest przeprowadzenie rozmowy z rodziną zmarłego, poprosiłem dr Aleksandrę Woderską, aby podzieliła się z Państwem swoimi doświadczeniami.

Artykuł o sposobach leczenia niedoczynności przytarczyc i alotrasplantacjach tego gruczołu napisał dla Państwa prof. Ireneusz Nawrot.

Rodzajem kompendium dla młodego chirurga dyżurującego na szpitalnym oddziale ratunkowym jest artykuł doc. Jacka Budzyńskiego i dr. Marka Ciecierskiego, w którym autorzy omawiają objawy kliniczne i sposoby rozpoznania ostrych chorób naczyniowych.

Właściwie prowadzona terapia przeciwbólowa to często klucz do sukcesu terapeutycznego. O prawidłowym doborze opioidowych leków przeciwbólowych, ich właściwościach i dawkach terapeutycznych napisał dla Państwa dr Jarosław Woroń. Gorąco zachęcam do przeczytania tego artykułu.

W dziale prawnym tym razem publikujemy artykuł adwokat Joanny Mamczur „Ryzyko roszczeń pacjentów w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych”.

Wyrażamy nadzieję, że prezentowane artykuły Państwa zainteresują. Jeśli przyczynią się one do uporządkowania lub poszerzenia Państwa wiedzy chirurgicznej, trud autorów i redaktorów tego wydania zostanie nagrodzony.

Szanowni Czytelnicy, w imieniu Komitetu Redakcyjnego „Chirurgii po Dyplomie” życzę Państwu spokoju, zatrzymania i oddechu od codziennego pędu ze szpitala do przychodni. Niech czas Bożego Narodzenia będzie pełen radości i skupienia i niech ta wspaniała świąteczna atmosfera przeniesie się na nadchodzący 2018 rok.

Do góry