Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2017

Spis treści

06/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Opieka okołooperacyjna
Chirurgia endokrynologiczna
Chirurgia naczyń
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta