Chirurgia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2017

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Opieka okołooperacyjna
Chirurgia endokrynologiczna
Chirurgia naczyń
Chirurg w sądzie
Dla pacjenta