Chirurgia bariatryczna

Operacje korekcyjne powłok brzusznych po operacjach bariatrycznych

dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP

Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital im. prof. W. Orłowskiego

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, profesor w Klinice Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa; e-mail: noszczyk@melilot.pl

U pacjentów po operacjach bariatrycznych wykonuje się różne zabiegi polegające na modelowaniu ciała. Abdominoplastyka ze wskazań estetycznych nieco się różni od operacji pobariatrycznych. Inne są także ich koszty i dostępność.

Wprowadzenie

Zainteresowanie tematem modelowania ciała po operacjach bariatrycznych pojawiło się prawdopodobnie w 2004 roku wraz z pierwszym artykułem przedstawiającym hasło „chirurgia bariplastyczna”.1 Rok później zagadnienie to doczekało się szerszej dyskusji. Zaproponowano wówczas pierwszą klasyfikację deformacji pobariatrycznych w skali znanej dziś jako Pittsburgh.2

Obecnie, po 13 latach, widać, że liczba plastycznych operacji pobariatrycznych szybko się zwiększa. Nadal jednak nieznane są potrzeby wśród chorych i brakuje jednolitych uregulowań dostępności do tych świadczeń. W wielu krajach koszty mogą stanowić główną barierę ograniczającą dostępność leczenia. Zazwyczaj przyjmuje się, że wskazania do operacji pobariatrycznych w obrębie brzucha pojawiają się, gdy wiotkie tkanki zwisają poniżej spojenia, powodując podrażnienia skóry i utrudniając codzienne funkcjonowanie, oraz kiedy dochodzi do niewydolności ścian brzucha.3 W takich przypadkach leczenie jest refundowane, ale koszty ubezpieczenia mogą odgrywać istotną rolę w dostępności do usług. W Katalonii średni koszt pobariatrycznej operacji plastycznej w publicznym systemie ochrony zdrowia wynosi 8264 euro i zwiększa się niemal 3-krotnie, jeśli wystąpią powikłania.3 Z tych lub podobnych przyczyn we Francji jedynie 21% chorych po operacjach bariatrycznych decyduje się na leczenie plastyczne. Duże różnice w częstości operacji między szpitalami (6-41%) mogą przy tym świadczyć o istnieniu dodatkowych ograniczeń pozafinansowych.4 Mogą to być zasady, jakimi kierują się poszczególne oddziały chirurgii plastycznej. W obserwacji autora niniejszego artykułu częstość zabiegów plastyki brzucha wykonywanych w jego szpitalu w ostatnich 6 latach kilkakrotnie się zwiększyła, a jedynym ograniczeniem są obecnie czynniki organizacyjne. Różne oddziały chirurgii plastycznej w Polsce kierują się jednak różnymi priorytetami, rezygnując z niektórych procedur. Przez to ocena dostępności do operacji pobariatrycznych jest wciąż niemożliwa.

Skala Pittsburgh klasyfikuje deformacje aż w 10 obszarach ciała.2 Operacje konturowania u chorych po zabiegach bariatrycznych wykonuje się najczęściej jedynie na brzuchu, rzadziej na piersiach, udach i ramionach. Olbrzymie nadmiary tkanek dotycząc...

W niniejszym artykule przybliżono najnowsze standardy opracowane na podstawie dowodów zebranych w odniesieniu do abdominoplastyki wykonywanej ze wskazań estetycznych.5 Odstępstwa lub różnice dotyczące problematyki operacji pobariatrycznych przedst...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ocena przedoperacyjna

Różnice w ocenie przedoperacyjnej u pacjentów poddawanych abdominoplastyce ze względów estetycznych i chorych po operacjach bariatrycznych są wystarczająco duże, by poświęcić im odrębny artykuł. [...]

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

Problematykę profilaktyki w chirurgii plastycznej opisano szczegółowo w 2016 roku w artykule przedstawiającym metaanalizę dotychczas dostępnych opracowań,8 który następnie streszczono w języku polskim.9 Zasady te [...]

Profilaktyka antybiotykowa

Do 2015 roku nie przedstawiono żadnych silnych dowodów na potrzebę stosowania profilaktyki antybiotykowej w abdominoplastyce estetycznej. W połowie 2015 roku ukazały się pierwsze [...]

Znieczulenie

W abdominoplastyce estetycznej należy unikać znieczulenia ogólnego. Wspomniano o tym w części dotyczącej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Uważa się, że znieczulenie ogólne, podobnie jak efekt zszywania [...]

Technika operacji

W chirurgii estetycznej brzucha utrwaliła się ostatnio koncepcja tzw. lipoabdominoplastyki. Jest to połączenie odsysania tkanki tłuszczowej z ograniczonym odpreparowaniem powłok oraz szwami pikującymi [...]

Abdominoplastyka Fleur-de-Lis i lipektomia opasująca

Fleur-de-Lis jest rodzajem abdominoplastyki łączonej z cięciem pionowym prowadzonym w linii pośrodkowej brzucha. Brzuch zamyka się z blizną w kształcie odwróconej litery T. U chorych po [...]

Podsumowanie

W piśmiennictwie dotyczącym abdominoplastyki pobariatrycznej przeważają prace o małej sile dowodów, które odzwierciedlają głównie punkt widzenia autorów.21 Zanim powstaną nowe prospektywne badania na [...]

Do góry