Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Przepukliny brzuszne
Chirurgia naczyń
Chirurgia bariatryczna
Chirurg w sądzie