Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

Small fr%c4%85czek mariusz nowy opt

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Nowy Rok to czas przemyśleń i postanowień. Czekanie na to, co się może zdarzyć, jest – w moim przekonaniu – odkładaniem życia na później. Dlatego w imieniu całego Komitetu Redakcyjnego „Chirurgii po Dyplomie” życzę Państwu w nowym roku realistycznych planów i realizacji postanowień.

Choroba refluksowa przełyku (GERD) jest coraz częściej występującym schorzeniem. Według niektórych statystyk choruje na nią nawet 40% dorosłej populacji. Sekwencja zmian zapalnych, będących następstwem przewlekłego refluksu, może doprowadzić do powstania przełyku Barretta, który jest rozpoznawany u około 1% pacjentów podczas rutynowo wykonywanych badań endoskopowych. W obliczu tych statystyk właściwa diagnoza i adekwatne leczenie nabierają specjalnego znaczenia. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania bariery antyrefluksowej jest celem leczenia terapii GERD. Trwają poszukiwania skutecznych leków prokinetycznych. Korekcję patologicznych zmian w obrębie dolnego zwieracza przełyku można osiągnąć odpowiednio wcześnie zaplanowanym i właściwie wykonanym zabiegiem operacyjnym. Podejmowane są również próby endoskopowej korekcji refluksu. GERD jest chorobą wieloczynnikową, wymaga zatem indywidualizacji leczenia. Wobec narastającego społecznie problemu choroby refluksowej zwróciłem się do dr. Jacka Hermanna z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, aby przybliżył Państwu współczesne sposoby diagnostyki i leczenia tej jednostki chorobowej.

Młodzi chirurdzy burzą stereotypy w chirurgii i często uświadamiają starszym pokoleniom lekarzy, że czasy się zmieniły. Dr hab. Michał Pędziwiatr i dr hab. Piotr Major z Uniwersytetu Jagiellońskiego to liderzy we wprowadzaniu protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (ERAS). Gorąco zachęcam do zapoznania się z ich artykułem.

Co sądzą Państwo o leczeniu migren za pomocą metod chirurgicznych? Okazuje się, że u wybranej grupy pacjentów takie postępowanie jest możliwe. Zasady chirurgicznego leczenia bólów migrenowych omówił wieloośrodkowy zespół: lek. Michał Charytonowicz z Kliniki Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, dr Daria Charytonowicz i lek. Piotr Janik reprezentujący Klinikę Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie oraz dr Łukasz Kmieciak z Centrum Leczenia Bólu z Łodzi.

Zakres operacji wykonywanych na oddziałach chirurgicznych szpitali powiatowych jest mi dobrze znany zarówno z wizytacji, jakie przeprowadzam w placówkach na Mazowszu, jak i z ankiet dotyczących aktywności oddziałów, które są przeprowadzane na potrzeby ogólnokrajowych analiz Konsultanta Krajowego. Operacja pacjentów z patologiami wewnątrzbrzusznymi na co dzień wykracza poza chirurgię klatki piersiowej. Tymczasem konieczność natychmiastowego działania może nie pozwolić na odesłanie chorego po urazie klatki piersiowej do specjalistycznych ośrodków. Możliwość takiego zdarzenia była przyczynkiem do zaproszenia dr. Sławomira Glinkowskiego, Darii Marcinkowskiej i dr. Bartosza Cieślika-Wolskiego do napisania artykułu pt. „Zaopatrywanie kłutych ran klatki piersiowej w warunkach szpitala powiatowego”.

Temat przepuklin brzusznych często pojawia się na łamach „Chirurgii po Dyplomie”, ponieważ trudno sobie wyobrazić oddział chirurgiczny, w którym tego typu operacje nie są przeprowadzane. Tym razem dr hab. Marek Stańczyk z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Częścią Urazową Szpitala Wolskiego w Warszawie przedstawił artykuł pt. „Naprawa przepuklin brzusznych u kobiet w okresie rozrodczym”.

W niniejszym wydaniu „Chirurgii po Dyplomie” prezentujemy dwa przypadki kliniczne. Pierwszy to „Niedrożność jelita grubego z powodu rzekomej polipowatości w przebiegu WZJG” autorstwa prof. Krzysztofa Bieleckiego z Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala Solec. Drugi przypadek kliniczny pt. „Bąblowica wielojamowa zlokalizowana w śledzionie” napisała dr Małgorzata Polańska-Płachta wraz z zespołem II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM.

Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w tym wydaniu „Chirurgii po Dyplomie” wiele ciekawych informacji, które pozwolą wzbogacić Państwa wiedzę. Życzę miłej lektury!

Do góry