Chirurgia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2019

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Chirurgia urazowa
Opieka okołooperacyjna
Przepukliny brzuszne
Przypadek kliniczny
Leczenie bólu
Chirurg w sądzie