Temat numeru

Operacje nadnerczy technikami małoinwazyjnymi

dr n. med. Michał Natkaniec1

dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, prof. UJ1,2

1II Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Michał Natkaniec, II Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków, e-mail: michal.natkaniec@uj.edu.pl

  • Zalety i wady minimalnie inwazyjnej adrenalektomii  
  • Omówienie endokrynologicznych i onkologicznych wskazań do usunięcia nadnercza, takich jak: przypadkowiak, guz wydzielający mineralokortykosteroidy, glikokortykosteroidy lub androgeny, guz chromochłonny oraz rak nadnercza  
  • Wielkość guza czy typ dostępu operacyjnego – co decyduje o wynikach leczenia?

Od czasów Sargenta i Mayo, którzy jako pierwsi usunęli nadnercze przeszło 80 lat temu1 (odpowiednio w 1914 oraz 1927 roku z powodu pheochromocytoma), adrenalektomia znacząco się zmieniła. Pionierzy chirurgii nadnerczy nie do końca znali patofizjologię gruczołów, które operowali. Przekładało się to na stosunkowo wysoki odsetek powikłań oraz dużą śmiertelność. W miarę upływu czasu zmieniły się sposób przygotowania do zabiegu, opieka okołooperacyjna oraz technika chirurgiczna. W 1992 roku Gagner wykonał pierwszą adrenalektomię z dostępu laparoskopowego2 – z niewielkimi modyfikacjami jest on znany jako dostęp przezotrzewnowy boczny i stosuje się go do dziś. W 2001 roku Horgan wykonał pierwszą endoskopową adrenalektomię z użyciem robota chirurgicznego3. Obecnie adrenalektomia z dostępu małoinwazyjnego jest złotym standardem w przypadku łagodnych guzów nadnerczy. Co ciekawe, stało się tak bez przeprowadzenia randomizowanych badań porównujących dostęp laparoskopowy z klasycznym. Lepszy dostęp do obszaru operacyjnego, mniejszy uraz, ból pooperacyjny, niższy odsetek powikłań, znacznie krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia – to dobrze udokumentowane zalety technik małoinwazyjnych.

Wskazania

Wskazania do usunięcia nadnercza mogą być endokrynologiczne lub onkologiczne. Pierwsze z nich obejmują obecność guza czynnego hormonalnie i/lub guza, który budzi podejrzenie złośliwości. Guzami czynnymi hormonalnie są guzy wydzielające mineralokortykosteroidy, glikokortykosteroidy, androgeny oraz katecholaminy kliniczne manifestujące się odpowiednio jako zespół Conna, zespół Cushinga, wirylizacja oraz oporne na leczenie, często napadowe nadciśnienie tętnicze. Ze wskazań onkologicznych nadnercze usuwa się z powodu podejrzenia raka kory nadnercza lub przerzutu do nadnercza guza o innym punkcie wyjścia. Istotnym wskazaniem jest rozmiar guza, który ma związek z ryzykiem złośliwości. Niekiedy te wskazania mogą nakładać się na siebie, np. w przypadku raka kory nadnercza wydzielającego androgeny.

Przypadkowiak

Przypadkowiak (incydentaloma) nadnercza to guz wykrywany przypadkowo podczas wykonywania badań obrazowych z innych wskazań niż poszukiwanie zmian nadnercza. Guzy o średnicy powyżej 1 cm są często wykrywane podczas badania ultrasonograficznego (USG...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Guz wydzielający kortykosteroidy, mineralokortykosteroidy lub androgeny

Wskazaniem do adrenalektomii jest obecność guza (najczęściej jednostronnego gruczolaka) nadnercza wydzielającego kortyzol w ilości powodującej objawy kliniczne znane jako zespół Cushinga niezależny [...]

Guz chromochłonny

Guz chromochłonny to rzadki nowotwór wywodzący się najczęściej z komórek chromochłonnych rdzenia nadnerczy wydzielających katecholaminy. Do jego klinicznych objawów należą: wysokie, oporne [...]

Rak nadnercza

Leczenie złośliwych zmian nadnerczy z dostępu małoinwazyjnego budzi chyba największe kontrowersje w temacie chirurgii tych gruczołów. Ponieważ złośliwe guzy nadnerczy są zmianami rzadkimi, [...]

Wielkość guza

W piśmiennictwie z przełomu XX i XXI wieku można znaleźć informację, jakoby wielkość guza przekraczająca 6 cm była przeciwwskazaniem do adrenalektomii z dostępu laparoskopowego. Argumentowane [...]

Dostępy operacyjne

Małoinwazyjna adrenalektomia może być przeprowadzona z czterech dostępów: laparoskopowego przezotrzewnowego bocznego (LPB), przezotrzewnowego przedniego, endoskopowego bocznego zaotrzewnowego oraz tylnego zaotrzewnowego. Najczęściej wykorzystuje [...]

Adrenalektomia częściowa

Koncepcja częściowej adrenalektomii została zaproponowana dla pacjentów z guzami obustronnymi jako metoda pozwalająca na zachowanie funkcji kory nadnerczy i uniknięcie dożywotnej suplementacji kortykosteroidów, [...]

Powikłania

W licznych badaniach dowiedziono, że adrenalektomia z dostępu małoinwazyjnego jest zabiegiem bezpiecznym. Nie znaczy to jednak, że jest on wolny od powikłań. W ośrodkach [...]

Suplementacja hormonalna po zabiegu

Obustronna całkowita adrenalektomia wymaga, co oczywiste, suplementacji glikokortykosteroidów oraz mineralokortykosteroidów do końca życia. Jednostronne wycięcie nadnercza wiąże się z koniecznością przyjmowania hormonów [...]

Podsumowanie

Małoinwazyjna adrenalektomia zmian łagodnych nie budzi kontrowersji i powinna być uważana za leczenie z wyboru chorych z guzami nadnerczy. W piśmiennictwie można przeczytać doniesienia o dobrych [...]

Do góry