Wytyczne

Sposoby leczenia choroby hemoroidalnej w świetle aktualnie obowiązujących wytycznych

Daria Marcinkowska1
dr n. med. Sławomir Glinkowski1,2

1Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim

2Instytut Zdrowia Medicall, Piotrków Trybunalski

Adres do korespondencji: dr n. med. Sławomir Glinkowski, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, e-mail: drsg@wp.pl

  • Najnowsze wytyczne dotyczące leczenia choroby hemoroidalnej opracowane przez American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) w 2018 roku
  • Omówienie metod postępowania z pacjentami z chorobą hemoroidalną opisanych w wytycznych ASCRS, stosowanych w ramach leczenia zachowawczego, instrumentalnego i chirurgicznego  
  • Zaprezentowanie możliwości leczenia, których nie uwzględniono w obowiązujących rekomendacjach, zwłaszcza najnowszych technik z użyciem lasera  

Choroba hemoroidalna należy do najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do gabinetów chirurgów proktologów. Występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn (z niewielką przewagą płci męskiej) w każdym wieku, a szczyt zachorowania przypada między 45 a 65 r.ż.1. Objawy pojawiające się w przebiegu choroby powodują duży dyskomfort, zmuszając niekiedy pacjenta do znacznego ograniczenia aktywności życiowej. Okolica występowania schorzenia wpływa na postrzeganie go jako problemu wstydliwego, co sprawia, że jedynie około 30% chorych zgłasza się po pomoc do specjalisty.

Sposoby leczenia choroby hemoroidalnej opisane w wytycznych opracowanych przez ASCRS

Najczęściej stosowaną klasyfikacją choroby hemoroidalnej jest podział zaproponowany przez Golighera. Ze względu na miejsce położenia hemoroidów względem linii zębatej wyróżnia się 4 stopnie schorzenia2:

  • I – hemoroidy widoczne jedynie w badaniu anoskopem
  • II – hemoroidy widoczne jedynie w badaniu anoskopem, pozostają w kanale odbytu
  • III – hemoroidy widoczne na zewnątrz odbytu w trakcie parcia, jednak możliwe jest ich ręczne odprowadzenie do kanału odbytu
  • IV – hemoroidy pozostają poza kanałem odbytu, niemożliwe jest ich ręczne odprowadzenie.


Choroba hemoroidalna w większości przypadków powinna być leczona zachowawczo. Uważa się, że tylko 10-15% pacjentów wymaga wdrożenia procedur chirurgicznych3. Wybrany sposób postępowania powinien cechować się minimalną ingerencją w struktury kanału odbytu oraz możliwie największym odsetkiem pozytywnych efektów leczenia.

Zgodnie z założeniami medycyny opartej na faktach (EBM – evidence based medicine), lecząc osoby cierpiące na chorobę hemoroidalną, powinniśmy bazować na aktualnych wytycznych, stworzonych na podstawie wieloletnich doświadczeń i przeprowadzonych badań. Przestrzeganie ich ma zapewnić wybór najwłaściwszego i najkorzystniejszego dla danego pacjenta sposobu postępowania.

W przypadku leczenia choroby hemoroidalnej aktualnie obowiązują wytyczne „Clinical practice guidelines for the management of hemorrhoids” opracowane przez American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) w 2018 roku4. Zostały one opublikowane...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sposoby leczenia przedstawione w wytycznych ASCRS

Leczeniem pierwszego rzutu, jakie powinno zostać wdrożone u każdego pacjenta, który zgłasza się z objawową chorobą hemoroidalną, jest modyfikacja diety i stylu życia. Przyjmowanie [...]

Inne metody leczenia choroby hemoroidalnej nieprzedstawione w wytycznych ASCRS

W obowiązujących rekomendacjach ASCRS dotyczących metod leczenia choroby hemoroidalnej, mimo niezwykle wnikliwego przedstawienia zagadnienia, nie uwzględniono kilku bardzo ważnych technik, które z powodzeniem [...]

Podsumowanie

Wybór sposobu leczenia pacjenta zawsze powinien się opierać na aktualnych rekomendacjach. W odniesieniu do choroby hemoroidalnej obecnie obowiązują wytyczne opublikowane w 2018 roku [...]

Do góry