Temat numeru

Ostre zapalenie trzustki – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej,

Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

e-mail: matjagiel@gmail.com

  • Ostre zapalenie trzustki (OZT) – choroba o zróżnicowanej etiologii, trudnym do przewidzenia przebiegu klinicznym, obarczona dużym ryzykiem śmiertelności
  • Prezentacja optymalnego schematu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych z OZT ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego stanów nagłych w przebiegu OZT:
    • rola badania ultrasonograficznego oraz wielofazowej tomografii komputerowej w rozpoznaniu OZT
    • leczenie zachowawcze we wczesnej fazie choroby: intensywna płynoterapia dożylna, postępowanie przeciwbólowe i żywieniowe
    • leczenie interwencyjne stanów nagłych w przebiegu OZT, takich jak: ostre zapalenie dróg żółciowych, zakażone ostre zbiorniki martwicze, zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej, krwawienie z naczyń trzewnych

Ostre zapalenie trzustki (OZT) to ostry proces zapalny obejmujący trzustkę, a często wraz z rozwojem choroby również tkanki okołotrzustkowe i narządy odległe1-3. Patogeneza OZT jest związana z przedwczesną aktywacją proenzymów trzustkowych, co w konsekwencji doprowadza do uszkodzenia gruczołu poprzez samostrawienie1-4.

Na całym świecie zachorowalność na OZT wzrasta, a to wiąże się ze zwiększeniem kosztów związanych z hospitalizacją i leczeniem tych pacjentów5-8. OZT jest najczęstszą chorobą trzustki, będącą zarazem jednym z najczęstszych ostrych stanów w gastroenterologii7. Analiza wyników nielicznych polskich badań epidemiologicznych w odniesieniu do publikacji z innych krajów pozwala przypuszczać, że Polska należy do państw o jednym z najwyższych współczynników zachorowalności na OZT, który wynosi 72,1/100 000/rok (dla porównania na świecie wynosi on 33,74/100 000/rok)5-7,9.

W niniejszej publikacji przedstawiony został optymalny schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych z OZT od momentu wysunięcia podejrzenia choroby poprzez diagnostykę po leczenie zachowawcze oraz interwencyjne, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego stanów nagłych w przebiegu OZT, wymagających często interwencji w warunkach ostrodyżurowych.

Diagnostyka

OZT jest chorobą o zróżnicowanej etiologii, najczęściej rozwija się w przebiegu kamicy żółciowej oraz wskutek nadużywania alkoholu6,9,10. Do rzadszych przyczyn OZT zaliczamy: zaburzenia metaboliczne (hiperkalcemię, hiperlipidemię, zwłaszcza hipertriglicerydemię), przyczyny jatrogenne (polekowe, pozabiegowe), urazy jamy brzusznej, nowotwory trzustki i dystalnego odcinka dróg żółciowych oraz brodawki dwunastniczej większej, warianty anatomiczne (trzustkę dwudzielną, uchyłek okołobrodawkowy), a także przyczyny wirusowe, pasożytnicze, autoimmunologiczne, idiopatyczne6,9,10-15.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie zachowawcze

Podstawą postępowania terapeutycznego w OZT, zwłaszcza we wczesnej fazie choroby, jest leczenie zachowawcze obejmujące przede wszystkim intensywną płynoterapię dożylną, leczenie przeciwbólowe i żywieniowe15,17,24-36. [...]

Leczenie interwencyjne

W dalszej części artykułu skupimy się na leczeniu interwencyjnym ostrych stanów w przebiegu OZT, które często wymagają postępowania w warunkach ostrego dyżuru, takich jak: [...]

Podsumowanie

W pracy przedstawiony został szczegółowy schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z OZT. Podstawą leczenia jest intensywne leczenie zachowawcze we wczesnym okresie choroby z odroczeniem zastosowania [...]

Do góry