Przypadek kliniczny

Zgorzel Fourniera – analiza serii przypadków

lek. Magdalena Szczotko

dr n. med. Przemysław Ciesielski

Oddział Chirurgiczny Ogólny, Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Adres do korespondencji:

lek. Magdalena Szczotko

Oddział Chirurgiczny Ogólny,

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

e-mail: szczotko.m@gmail.com

  • Jak najszybsze usunięcie martwiczych tkanek, odpowiednia resuscytacja przeciwwstrząsowa i podanie antybiotyków o szerokim spektrum podstawą leczenia zgorzeli Fourniera bez względu na różnorodną etiologię i niejednolity obraz kliniczny choroby
  • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne zastosowane u wybranych pacjentów z rozpoznaniem zgorzeli Fourniera leczonych w jednym ośrodku w latach 2016-2020

Opis przypadku 1

Mężczyzna, 53 lata, został przyjęty na Oddział Chirurgiczny Ogólny Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w trybie ostrego dyżuru z powodu masywnego ropnia odbytu. Pacjent zgłaszał silne dolegliwości bólowe oraz zaparcia, negował uraz. W wywiadach odnotowano: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę leczoną lekami doustnymi, hiperlipidemię, otyłość. Przy przyjęciu chory był w stabilnym stanie ogólnym, wydolny krążeniowo-oddechowo, przytomny, w pełnym kontakcie słowno-logicznym. W badaniu okolicy anogenitalnej stwierdzono naciek zapalny obejmujący tkanki krocza od brzegu odbytu do wysokości guza kulszowego na prawym pośladku. Wymiary nacieku w osi długiej: około 18 cm. Badanie per rectum było niemożliwe ze względu na silne dolegliwości bólowe. W okolicy moszny i prącia nie zaobserwowano cech stanu zapalnego. Odchylenia w badaniach dodatkowych obejmowały istotnie podwyższone parametry zapalne: leukocytozę 20,88 G/l z neutrofilią 17,91 G/l, stężenie białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) wynoszące 556 mg/l i prokalcytoniny 16,07 ng/ml, oraz biochemiczne cechy ostrego uszkodzenia nerek, takie jak: kreatynina 5,16 mg/dl, mocznik 84 mg/dl. Klinicznie u chorego doszło do anurii. Pacjenta konsultowano nefrologicznie: włączono płynoterapię oraz forsowanie diurezy furosemidem. Chory został zakwalifikowany do nacięcia i drenażu ropnia w trybie pilnym.


W warunkach bloku operacyjnego, w znieczuleniu ogólnym, wykonano szerokie nacięcie na szczycie nacieku zapalnego, lecz nie uzyskano spodziewanej ewakuacji treści ropnej. Stwierdzono obfity wyciek cuchnącej treści posokowatej z rany, którą poszerzo...

Pacjenta w stanie ogólnym dobrym, z raną w trakcie gojenia przez ziarninowanie wypisano do domu w 14 dobie hospitalizacji, ze skierowaniem do kontynuowania leczenia w trybie ambulatoryjnym. W ciągu następnych wizyt w poradni chirurgicznej rana stopniowo ulegała wypłyceniu, nie stwierdzano wycieku treści ropnej z rany. Aktualnie mężczyzna oczekuje na kwalifikację do zabiegu odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego po pełnym wygojeniu rany.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku 2

Kobieta, 85 lat, została przyjęta w trybie ostrego dyżuru z powodu pogorszenia stanu ogólnego, osłabienia, bólów brzucha z towarzyszącą wodnistą biegunką z domieszką świeżej krwi [...]

Opis przypadku 3

Kobieta, 71 lat, została przyjęta w trybie ostrego dyżuru na Oddział Chorób Wewnętrznych z powodu silnych dolegliwości bólowych okolicy odbytu, które narastały od [...]

Opis przypadku 4

Kobieta, 80 lat, została przyjęta na Oddział Chirurgiczny Ogólny w trybie ostrego dyżuru z powodu martwicy tkanek miękkich okalających odbyt i srom z zajęciem pachwin. [...]

Omówienie

Zgorzel Fourniera to martwica szerząca się w płaszczyznach skóry, tkanki podskórnej, powięzi oraz mięśni, przy czym zakażenie nie zawsze obejmuje jednocześnie wszystkie [...]

Podsumowanie

Mimo różnorodnej etiologii oraz niejednolitego obrazu klinicznego choroby postępowanie terapeutyczne z chorymi ze zgorzelą Fourniera opiera się na kilku kluczowych elementach. Są [...]

Do góry