Ostry dyżur

Ostre kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego w praktyce lekarza SOR-u

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

lek. Mateusz Szponder

dr n. med. Tadeusz Dorobisz

lek. Michał Leśniak

lek. Maciej Antkiewicz

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail: dariusz.janczak@umed.wroc.pl 

  • Najważniejsze aspekty dotyczące postępowania lekarza pełniącego ostry dyżur chirurgiczny w przypadku podejrzenia u pacjenta ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego (OZPŻ) o podłożu kamiczym
  • Rozpoznanie OZPŻ: typowe i mniej charakterystyczne objawy OZPŻ, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych i ultrasonograficzny obraz jamy brzusznej przy podejrzeniu OZPŻ
  • Przegląd sposobów leczenia OZPŻ w zależności od stopnia ciężkości (zaawansowania) choroby

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego (OZPŻ) jest jednym z częściej występujących schorzeń, z którymi ma do czynienia lekarz pełniący ostry dyżur chirurgiczny. OZPŻ jest w blisko 90% przypadków następstwem zamknięcia światła przewodu pęcherzykowego przez kamień żółciowy. Jest to najczęstsze powikłanie przewlekłej, nieleczonej kamicy żółciowej. Częstość występowania tej choroby wynosi w populacji >60 roku życia do 5%, przy ogólnej śmiertelności w przypadku zachorowania rzędu 1% (do około 5% w szczególnie ciężkich przypadkach) w okresie 30-dniowym. OZPŻ jest drugim co do częstości powodem wykonywania zabiegu cholecystektomii, bez względu na stosowaną metodę operacyjną (laparoskopową lub klasyczną)1,2. Sprawnie i rzetelnie przeprowadzony proces diagnostyczno-terapeutyczny wydaje się gwarantować uzyskanie dobrych wyników wczesnych i odległych, jednak jak w przypadku każdej choroby wymagającej interwencji chirurgicznej wiąże się on niezmiennie z niewielkim odsetkiem zagrażających pacjentowi powikłań, w tym ciężkich.

Autorzy niniejszej publikacji w sposób możliwie przystępny starają się przedstawić najważniejsze aspekty dotyczące postępowania lekarza w przypadku podejrzenia u pacjenta OZPŻ o podłożu kamiczym.

Objawy

U pacjenta z podejrzeniem OZPŻ może pojawić się wiele objawów, z których część wydaje się szczególnie przydatnym wskaźnikiem oceny stopnia zaawansowania choroby i swego rodzaju miernikiem pilności dalszego postępowania, zwłaszcza w ciężkich przypadkach. Do najczęściej występujących symptomów należą:

  • ostry, napadowy ból brzucha, trwający >5 h (tzw. kolka żółciowa)
  • podwyższenie temperatury ciała (stany podgorączkowe) do 38°C
  • nudności/wymioty
  • niechęć do spożywania pokarmów
  • tkliwość powłok w prawym podżebrzu w badaniu palpacyjnym, czasem wyczuwalny bolesny opór w tej okolicy
  • dodatnie objawy Chełmońskiego (ból przy wstrząsaniu okolicy łuku żebrowego prawego) i Murphy’ego (ból występujący podczas głębokiego wdechu pacjenta wywoływany przyłożeniem ręki badającego lekarza w okolicy prawego łuku żebrowego) – oba objawy przemawiają za obecnością zlokalizowanego stanu zapalnego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Według światowych wytycznych dotyczących postępowania w OZPŻ rozpoznanie tego schorzenia powinno się opierać na połączeniu klinicznych, laboratoryjnych, a także obrazowych metod diagnostycznych. Żaden [...]

Leczenie

Sposób postępowania z pacjentem z rozpoznanym OZPŻ jest uzależniony od oceny stopnia ciężkości (zaawansowania) choroby. Wyróżnia się 3 postacie OZPŻ: zapalenie łagodne, umiarkowane [...]

Podsumowanie

Leczenie pacjentów z rozpoznaniem ostrego kamiczego zapalenia pęcherzyka żółciowego jest częstym wyzwaniem diagnostyczno-terapeutycznym dla chirurga pełniącego ostry dyżur. Wydaje się, że lekarz [...]

Do góry