Pole operacyjne w chirurgii laparoskopowej

dr n. med. Paweł Jaworski

lek. Karolina Wawiernia

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Paweł Jaworski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

e-mail: pawel.jaworski@cmkp.edu.pl

  • Pole operacyjne a bezpieczeństwo pacjenta
  • Optymalizacja pola operacyjnego poprzez prawidłowe ułożenie chorego, wytworzenie odmy otrzewnowej
  • Odpowiednie przygotowanie pola operacyjnego w myśl zasad ergonomii i właściwe szkolenie chirurga do nawigacji w przestrzeni zamkniętej (trening symulacyjny)

Chirurgia laparoskopowa jest małoinwazyjną alternatywą dla tradycyjnej laparotomii. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jednym z głównych postępów w technice chirurgicznej kilku ostatnich dekad jest rozwój chirurgii z minimalnym dostępem za pomocą metod laparoskopowych. Wiele procedur, które przez lata były wykonane poprzez laparotomię, obecnie jest przeprowadzanych laparoskopowo. Na odpowiednie pole operacyjne w chirurgii laparoskopowej, a tym samym na bezpieczeństwo pacjenta, ma wpływ kilka niezależnych od siebie czynników. W kolejnych częściach tego opracowania omówimy te z nich, które są bardzo ważne, ale często pomijane.

Historia laparoskopii

Chociaż są doniesienia mówiące o tym, że historia chirurgii minimalnie inwazyjnej może sięgać nawet 5000 lat wstecz, to dopiero wynalezienie przez Philippa Bozziniego urządzenia Lichtleiter uznaje się za początek ery współczesnej chirurgii małoinwazyjnej1. Lichtleiter Bozziniego oraz jego kolejne dokonania, w tym odkrycie prowizorycznego systemu obrazowania, do którego początkowo używano luster i soczewek, pozwoliły na wykonanie pierwszej operacji laparoskopowej z wytworzeniem odmy otrzewnowej (do wytworzenia odmy użyto wtedy powietrza), która została przeprowadzona dopiero prawie 100 lat później. W 1929 roku niemiecki gastroenterolog Heinz Kalk skonstruował udoskonalony system soczewek przypominający w założeniu konstrukcyjnym współczesne laparoskopy, a do wytworzenia odmy używał powietrza z sali operacyjnej wprowadzanego do jamy otrzewnej przez strzykawkę2. W latach 30. XX wieku równolegle do odkryć w Europie laparoskopię w Stanach Zjednoczonych popularyzował John Ruddock. W poszukiwaniu gazu pozwalającego na bezpieczne uzyskanie odmy otrzewnowej w celu lepszej wizualizacji pola operacyjnego Karl Fervers w 1933 roku użył tlenu w trakcie laparoskopowego uwalniania zrostów, jednak środowisko chirurgiczne sceptycznie podeszło do opisanych przez niego zjawisk świetlnych z wnętrza jamy otrzewnej. Ograniczenia technologiczne i wzrastająca liczba powikłań związanych z wprowadzaniem techniki laparoskopowej zaważyły na tym, że i tak dosyć powolny rozwój chirurgii laparoskopowej został zahamowany na kilkadziesiąt następnych lat. Dopiero odkrycia niemieckiego ginekologa Kurta Semma, udoskonalenia techniki i technologii cztery dekady później, spowodowały, że laparoskopia stała się istotną częścią praktyki ginekologicznej. Opracowanie komputerowego układu wideo, który umożliwiał powiększanie i projekcję obrazów na ekrany telewizyjne, zapoczątkowało współczesną erę laparoskopii. Mimo jednak lepszej ekspozycji pola operacyjnego i skonstruowania narzędzi laparoskopowych chirurgię małoinwazyjną czekała jeszcze trudna droga do osiągnięcia pozycji osobnej techniki chirurgicznej, którą niewątpliwie jest dzisiaj.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ułożenie pacjenta

Ułożenie pacjenta jest kluczowym, ale często niedocenianym, elementem przygotowania pola operacyjnego (ryc. 1). Właściwe ułożenie pacjenta może znacznie wpłynąć na bezpieczeństwo [...]

Ergonomia

Zabiegi laparoskopowe mają wiele zalet, ale jednocześnie są bardziej wymagające dla chirurga. Zespół operacyjny narażony jest na wiele negatywnych skutków przeprowadzania [...]

Wytwarzanie odmy otrzewnowej

Powikłania wynikające z operacji laparoskopowej są rzadkie, ale najczęściej występują przy próbie uzyskania dostępu do jamy otrzewnej. W związku z tym niezbędnym elementem przeprowadzenia [...]

Jak chirurg widzi pole operacyjne?

W chirurgii laparoskopowej poza umiejętnościami chirurgicznymi i wiedzą medyczną potrzebne jest odpowiednie wypracowanie osi oko–głowa–ręka. Szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności laparoskopowych może być prowadzone [...]

Podsumowanie

Postęp technologiczny oraz opanowanie techniki laparoskopowej przez olbrzymią rzeszę chirurgów sprawiły, że w ciągu ostatnich lat laparoskopia stała się osobną dziedziną chirurgiczną. [...]

Do góry