Dostęp przezścienny w endoterapii żółciowej

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

lek. Michał Zieliński

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej,

Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

e-mail: matjagiel@gmail.com

  • Omówienie postępowania endoskopowego u chorych z żółtaczką mechaniczną w przypadku nieskuteczności drenażu przezbrodawkowego w trakcie ECPW
  • Podsumowanie wiedzy o roli dostępu przezściennego w endoterapii żółciowej na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych autorów
  • Przedstawienie możliwości pozaanatomicznych zespoleń żółciowych wykonywanych endoskopowo

Endoterapia jest uznaną metodą małoinwazyjnego postępowania w chorobach trzustki i dróg żółciowych1-5. W eksperckich ośrodkach techniki endoskopowe stosowane w leczeniu chorób pola żółciowo-trzustkowego wiążą się z dużą skutecznością i bezpieczeństwem1-6. W trakcie endoterapii żółciowej oraz trzustkowej dysponujemy dwiema drogami dostępu, takimi jak:

  • dostęp przezbrodawkowy (anatomiczny) – przez brodawkę dwunastniczą większą lub brodawkę dwunastniczą mniejszą
  • dostęp przezścienny (pozaanatomiczny) – przez ścianę przewodu pokarmowego.

Preferowaną drogą dostępu do dróg żółciowych lub trzustkowych jest dostęp przezbrodawkowy (anatomiczny) w trakcie endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW), który zapewnia fizjologiczny odpływ żółci i soku trzustkowego do światła dwunastnicy1-6. Jednak u części chorych, zwłaszcza w przypadku zmienionej anatomii w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, dostęp przezbrodawkowy jest niemożliwy do uzyskania.

Celem publikacji jest przedstawienie nowatorskich metod dostępu przezściennego (pozaanatomicznego) w leczeniu endoskopowym chorych z patologią w obrębie dróg żółciowych.

Dostęp przezścienny w endoterapii żółciowej

W endoterapii żółciowej złotym standardem postępowania jest ECPW z rewizją dróg żółciowych1,2,5. Jeśli przyczyną żółtaczki mechanicznej jest zwężenie dróg żółciowych, dodatkowo w trakcie ECPW wykonuje się protezowanie dróg żółciowych w celu przezbrodawkowego drenażu żółci3-6. U 3-12% pacjentów nie udaje się uzyskać dostępu przezbrodawkowego do dróg żółciowych w trakcie ECPW i wówczas leczeniem z wyboru pozostają drenaż przezskórny lub postępowanie chirurgiczne1-5. W większości ośrodków medycznych w przypadku nieskuteczności endoskopowego dostępu przezbrodawkowego w trakcie ECPW metodą z wyboru pozostaje drenaż przezskórny dróg żółciowych (PTBD – percutaneous transhepatic biliary drainage)6-8, polegający na przezskórnym nakłuciu dróg żółciowych i pozostawieniu drenu przezskórnego, którego koniec dalszy znajduje się w świetle dróg żółciowych, a żółć przez dren jest odprowadzana na zewnątrz. Drenaż przezskórny w porównaniu z endoskopowym drenażem przezbrodawkowym dróg żółciowych jest mniej skuteczny i obarczony większą liczbą powikłań7. Przewaga drenażu wewnętrznego (endoskopowego) nad drenażem zewnętrznym (przezskórnym) wynika przede wszystkim z mniejszego ryzyka infekcji. Poza tym w długoterminowej opiece uporczywym problemem pozostaje zewnętrzny drenaż przezskórny, który często jest dodatkową przyczyną dyskomfortu odczuwanego przez chorych6,7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Technika rendez-vous dostępu przezściennego do dróg żółciowych

Zabieg endoskopowy techniką rendez-vous pod kontrolą EUS (ryc. 1A-L) polega na wykonaniu nakłucia przezściennego dróg żółciowych oraz przeprowadzeniu prowadnika przez przewody [...]

Przezbrodawkowe protezowanie dróg żółciowych z dostępu przezściennego drogą zstępującą

Alternatywą dla techniki rendez-vous pod kontrolą EUS pozostaje przezbrodawkowe protezowanie dróg żółciowych z dostępu przezściennego drogą zstępującą (antegrade technique)6,11-17, zwłaszcza w przypadku zmienionej [...]

Pozaanatomiczne zespolenia przezścienne dróg żółciowych

Wyróżniamy cztery rodzaje zespoleń dróg żółciowych ze światłem przewodu pokarmowego6,11-17, takie jak:

Podsumowanie

Stały rozwój zaawansowanych technik endoskopowych z zakresu pola żółciowo-trzustkowego umożliwił wykorzystanie dostępu przezściennego w endoterapii żółciowej, co znacznie poprawiło wyniki leczenia. Ponadto pozaanatomiczny [...]

Do góry