Ostry dyżur

Ostre niedokrwienie kończyn dolnych spowodowane zatorem lub zakrzepem w praktyce lekarza SOR-u

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

lek. Błażej Czuwara

dr n. med. Tadeusz Dorobisz

lek. Michał Leśniak

lek. Agnieszka Ziomek

lek. Maciej Antkiewicz

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail: dariusz.janczak@umed.wroc.pl

  • Przyczyny, objawy i możliwe następstwa niedokrwienia kończyn
  • Klasyfikacja kliniczna ostrego niedokrwienia kończyn według Rutherforda
  • Diagnostyka i leczenie ostrego niedokrwienia kończyn dolnych w warunkach ostrego dyżuru

Ostre niedokrwienie kończyn dolnych jest jednym z najcięższych stanów w chirurgii naczyniowej, stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia chorego. Definiujemy je jako nagłe przerwanie dopływu krwi do kończyny1. O ostrym niedokrwieniu mówimy, gdy objawy trwają do 14 dni, a jeśli ten okres jest dłuższy, określamy je jako krytyczne1.

Ostre niedokrwienie kończyn dolnych dotyka w przybliżeniu 1000-1500/10 000 osób rocznie2, średnia wieku pacjenta z tym rozpoznaniem wynosi 76 lat2. Niestety mimo stosowania nowych, małoinwazyjnych technik diagnostycznych i leczniczych śmiertelność chorych nadal jest bardzo duża – 30-dniowa wynosi 20%, a roczna nawet do 40%3. Ponadto liczba związanych z tym stanem amputacji kończyn dolnych pozostaje na stałym, wysokim poziomie około 15%3,4. Należy to tłumaczyć na dwa sposoby: obecnie ostre niedokrwienie kończyn częściej występuje u osób starszych niż w przeszłości, a starsza populacja pacjentów dotknięta jest wieloma chorobami współistniejącymi, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki leczenia.

Warto pamiętać o tym, że ostre niedokrwienie – podobnie jak ostry zespół wieńcowy – jest schorzeniem, w którym czas rozpoczęcia leczenia specjalistycznego ma zasadniczy wpływ na dalsze losy chorego.

Etiologia ostrego niedokrwienia kończyn dolnych

Głównymi przyczynami ostrego niedokrwienia kończyn dolnych są zator oraz zakrzep4, dlatego odróżnienie tych dwóch jednostek ma kluczowe znaczenie dla postępowania leczniczego (tab. 1).

Zator jest najczęściej pochodzenia sercowego, powoduje go fragment oderwanej skrzepliny z jam lub zastawek serca – wówczas nazywa się go zatorem sercowo-tętniczym4. Z kolei źródłem zatorów tętniczo-tętniczych jest chorobowo zmieniona tętnica (zatory miażdżycowe, cholesterolowe)4. Szczególną postacią zatorowości jest tzw. mikrozatorowość – zespół niebieskich palców (blue toe syndrome) – powstająca wskutek oderwania się skrzepliny od tętniaka aorty brzusznej lub tętnicy podkolanowej4.

Oderwany zator płynie z prądem krwi i zatrzymuje się w naczyniach o mniejszym kalibrze – głównie są to rozwidlenia tętnic lub miejsca odejścia dużych bocznic. W kończynie dolnej zwykle takim miejscem jest podział tętnicy udowej wspólnej lub podkolanowej. Zator zlokalizowany na podziale aorty brzusznej zamyka obie tętnice biodrowe wspólne, co jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ oprócz niedokrwienia obu kończyn dolnych powoduje niedokrwienie narządów miednicy mniejszej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie ostrego niedokrwienia kończyn dolnych

Podstawą rozpoznania ostrego niedokrwienia kończyn dolnych są wywiad oraz badanie przedmiotowe. W stanach nagłych nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych badań obrazowych.

Diagnostyka

W warunkach ostrego dyżuru wybór metody diagnostycznej powinien zależeć od jej natychmiastowej dostępności. Najczęściej wykonywane są ultrasonografia oraz angiotomografia1.

Leczenie

Ostre niedokrwienie jest stanem zagrażającym życiu, dlatego czas od postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia musi być jak najkrótszy. W tej jednostce chorobowej [...]

Powikłania po leczeniu trombolitycznym i wewnątrznaczyniowym

Jednymi z najcięższych komplikacji występujących po leczeniu trombolitycznym są powikłania krwotoczne. Według różnych doniesień dotykają one nawet 30% pacjentów10. Większość z nich to [...]

Inne poważne powikłania – zespół rewaskularyzacji

Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych wikła około 12% przypadków ostrego niedokrwienia12. Występuje nie tylko w przypadku długo trwającego zatoru i zakrzepu, lecz także wskutek [...]

Do góry