Przypadek kliniczny

Nawracające krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentki z protezą rozwidloną aorty

lek. Mariusz Marszał

lek. Piotr Szenk

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Metabolicznej, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Adres do korespondencji:

lek. Mariusz Marszał

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Metabolicznej,

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

e-mail: mariusz.marszal@wp.pl

  • Omówienie przypadku 79-letniej kobiety z wszczepioną protezą rozwidloną aorty w wywiadzie i opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, którą hospitalizowano z powodu nawracających krwawień do górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP)
  • Wtórna przetoka aortalno-jelitowa jako przyczyna krwawienia do GOPP u pacjentów po przebytych zabiegach naprawczych w obrębie aorty brzusznej z użyciem protezy naczyniowej

Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego jest częstym powodem hospitalizacji pacjentów na oddziałach chirurgicznych. Do najczęstszych przyczyn krwawienia należą: wrzód trawienny żołądka i dwunastnicy, krwotoczne zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, żylaki przełyku. Celem niniejszej pracy jest prezentacja przypadku klinicznego, w którym za wystąpienie objawów odpowiadały dwie współistniejące choroby: pierwsza typowa (wrzód trawienny) oraz druga bardzo rzadka (wtórna przetoka aortalno-jelitowa), która niemniej powinna być brana pod uwagę u osób z wywiadem leczenia naprawczego w obrębie aorty brzusznej. Dodatkowo przebieg hospitalizacji był komplikowany przez występujące u pacjentki źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze.

Opis przypadku

Na Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Garwolinie została przyjęta 79-letnia kobieta z objawami krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP) pod postacią smolistych stolców oraz osłabienia, które występowały od 2 dni. Był to pierwszy taki epizod w życiu pacjentki. W wywiadzie stwierdzono: nadciśnienie tętnicze leczone 3 lekami hipotensyjnymi, zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa leczone doraźnie lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, stan po wszczepieniu protezy rozwidlonej aorty z powodu zespołu Leriche’a (brak dokumentacji). Ze względu na wyjściową niedokrwistość pokrwotoczną (hemoglobina [Hb] 7 g/dl) przetoczono preparaty krwi i włączono typowe leczenie zachowawcze (zgłębnik nosowo-żołądkowy, wlew dożylny inhibitora pompy protonowej, stały monitoring podstawowych parametrów życiowych). Badanie endoskopowe zaplanowano na następny dzień w związku z koniecznością ustabilizowania stanu hemodynamicznego chorej. W dniu planowanego badania wystąpiły nagle cechy masywnego krwawienia do GOPP z objawami wstrząsu krwotocznego. Pacjentka została zakwalifikowana do pilnego leczenia operacyjnego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego jest częstym powodem hospitalizacji na oddziałach chirurgicznych. Zazwyczaj krwawienie występuje w przebiegu choroby wrzodowej żołądka lub [...]

Podsumowanie

Wtórna przetoka aortalno-jelitowa jest rzadką przyczyną krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego, powinna być jednak zawsze brana pod uwagę u pacjentów po [...]

Do góry