Ostry dyżur

Krwawienie z przewodu pokarmowego jako stan nagły w pracy SOR-u

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

lek. Wojciech Sekula

dr n. med. Maciej Malinowski

dr n. med. Tadeusz Dorobisz

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail: dariusz.janczak@umed.wroc.pl

  • Obraz kliniczny krwawienia z przewodu pokarmowego w zależności od jego lokalizacji i intensywności
  • Endoskopia podstawą rozpoznania
  • Zabezpieczenie stabilności krążenia jako cel leczenia; omówienie stosowanych metod

Krwawienie z przewodu pokarmowego stanowi najczęstszy stan nagły w gastroenterologii wiążący się z zagrożeniem życia. Mimo rozwoju endoskopii zabiegowej i wprowadzania standardów postępowania śmiertelność nadal sięga 10% przypadków, a wpływ na nią mają starzenie się społeczeństwa i obciążenie licznymi chorobami współwystępującymi.

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego ma swoje źródła w przełyku, żołądku lub dwunastnicy, czyli powyżej od więzadła Treitza. Główne przyczyny krwawienia z tego odcinka to według częstości występowania: wrzód dwunastnicy, wrzód żołądka, zapalenie nadżerkowe, żylaki przełyku i żołądka, zapalenie przełyku, zespół Mallory’ego-Weissa (pęknięcie błony śluzowej wpustu spowodowane poprzedzającymi wymiotami), nowotwory1-3.

Najczęstsze przyczyny krwawienia z jelita cienkiego to: choroby zapalne jelit, uchyłek Meckela, zespoły polipowatości (u osób młodszych), angiodysplazje (obejmujące malformacje tętniczo-żylne, ektazje naczyniowe [powiększenie naczyń] i naczyniaki), zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ; u starszych), zmiana Dieulafoya (malformacja naczyniowa w postaci tętniczki błony podśluzowej o krętym przebiegu i wielokrotnie większej niż zwykle średnicy) oraz nowotwory (niezależnie od wieku)4.

Za krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego najczęściej odpowiadają uchyłki okrężnicy oraz choroby odbytu obejmujące hemoroidy, szczeliny, owrzodzenia odbytnicy, które szczególnie u pacjentów leczonych antykoagulantem mogą powodować poważne krwawienia. Pozostałe przyczyny krwawień to: angiodysplazje (o najczęstszej lokalizacji w kątnicy), zmiany popromienne odbytnicy po radioterapii raka prostaty i szyjki macicy, zapalenie okrężnicy, rak kolorektalny i polipy5-7.

Wstępna ocena

Wstępna ocena pacjenta z podejrzeniem krwawienia z przewodu pokarmowego obejmuje: zebranie wywiadu, wykonanie badania przedmiotowego i badań laboratoryjnych oraz ewentualnie założenie sondy żołądkowej. Ma ona na celu: ustalenie, czy krwawienie pochodzi z górnego, czy z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ocenę nasilenia krwawienia, identyfikację potencjalnego źródła krwawienia, czyli ustalenie potencjalnego rozpoznania, i zaplanowanie wstępnego leczenia. Uwzględnia też identyfikację chorób współwystępujących i związaną z nimi historię leczenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy

Krwiste wymioty lub wymioty fusowate to typowe objawy krwawienia proksymalnie do więzadła Treitza, przy czym krwiste wymioty sugerują intensywniejsze lub utrzymujące [...]

Wywiad

W czasie zbierania wywiadu należy dopytać pacjenta o wcześniejsze epizody krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku krwawień zlokalizowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego nawet do 60% [...]

Objawy pomocne w określeniu intensywności krwawienia i jego źródła

Dolegliwości sugerujące poważne krwawienie to: zawroty głowy (szczególnie ortostatyczne), splątanie, objawy dusznicy, uczucie kołatania serca, uczucie ochłodzenia kończyn.

Badanie przedmiotowe

Badanie to pozwala oszacować stabilność krążenia (RR, tętno), pomaga w lokalizacji potencjalnego źródła krwawienia, zidentyfikowaniu chorób współwystępujących oraz przewidywaniu możliwych powikłań. Bardzo [...]

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne powinny obejmować: morfologię krwi obwodowej z liczbą płytek krwi, biochemię (stężenie elektrolitów Na i K, kreatyniny, glukozy i albuminy), testy czynności wątroby [...]

Leczenie

Wstępne postępowanie obejmuje: odpowiedni triaż pacjenta (leczenie na SOR-ze i ewentualny wypis, przeniesienie na inny oddział lub na oddział o intensywnym nadzorze), wstępne [...]

Diagnostyka i leczenie endoskopowe

W krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego postępowaniem z wyboru jest endoskopia. Procedura ta pozwala na identyfikację miejsca krwawienia, zastosowanie endoskopowych technik uzyskania hemostazy [...]

Leczenie operacyjne

Zastosowanie technik endoskopowych znacznie ograniczyło konieczność leczenia chirurgicznego. Nadal jednak w przypadku niepowodzenia postępowania endoskopowego i ewentualnie radiologii zabiegowej istnieją wskazania do przeprowadzenia [...]

Ocena ryzyka przebiegu choroby

Objawy kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych i obraz endoskopowy mogą być pomocne w przewidywaniu możliwych powikłań krwawienia, w tym jego nawrotu, i pozwalają zaklasyfikować pacjenta do [...]

Do góry