Chirurg w sądzie

Nieprzytomny pacjent

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka Anna Popławska w Łodzi, filia w Poddębicach

Adres do korespondencji:

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka Anna Popławska

ul. Sterlinga 27/29 lok. 309, 90-212 Łódź

e-mail: poczta@anna-poplawska.pl

  • Zastosowanie inwazyjnych procedur medycznych u pacjenta, który nie może udzielić na nie zgody
  • Wola pacjenta wobec interwencji medycznych mających na celu ratowanie życia
  • Nieprzytomny pacjent a prawo do udzielenia informacji na temat jego stanu zdrowia

Leczenie wbrew woli pacjenta stanowi naruszenie jego podstawowych praw i wolności. Jednym z podstawowych praw przysługujących pacjentom jest prawo do wyrażania zgody na zabiegi lecznicze, procedury medyczne czy diagnostykę. Kwestia postępowania wobec osób nieprzytomnych stanowi ogromny problem w praktyce medycznej, przede wszystkim dla lekarzy chirurgów, którzy chyba najczęściej muszą się mierzyć z takimi sytuacjami.

Cezura wieku

Osobą zdolną do skutecznego prawnie wyrażenia zgody jest wyłącznie pacjent powyżej 18 roku życia. Zgody na leczenie dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, udzielają rodzic lub opiekun ustawowy (ustanawiany przez sąd opiekuńczy, gdy dziecko nie ma rodziców). Uzyskanie zgody od osoby małoletniej jest natomiast konieczne, jeżeli ukończyła ona 16 lat – jest wówczas traktowana jak dorosły pacjent. W przypadku bowiem, gdy pacjent ukończył 16 lat, ale jeszcze nie ukończył 18 lat, i jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, obok zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego wymagana jest zgoda małoletniego pacjenta. Niezależnie jednak od wieku osoba nieprzytomna – co jest oczywiste – nie będzie w stanie samodzielnie wyrazić zgody na podjęcie względem niej jakichkolwiek czynności.

Jeśli chodzi o przeprowadzenie badania, przepisy dopuszczają zgodę opiekuna faktycznego, jednak zwykle osobę taką uważa się za sprawującą pieczę nad dzieckiem, nie zaś nad osobą nieprzytomną. Większość prawników opowiada się jednak za tym, że zgody na wykonanie samego badania może również udzielić osoba towarzysząca dorosłemu nieprzytomnemu pacjentowi – dotyczy to jednak mało ryzykownych, nieinwazyjnych czynności, takich jak np. wykonanie prześwietlenia, elektrokardiografii czy pobrania krwi. Mówi się w takim przypadku, że są to podstawowe czynności zmierzające na tym etapie wyłącznie do ustalenia stanu zdrowia pacjenta, nie zaś ingerujące mocniej w jego integralność fizyczną, dlatego możliwe jest skuteczne prawnie wyrażenie zgody nawet przez opiekuna faktycznego.

Problem ewentualnej nieskutecznej zgody nie leży jednak w podstawowych badaniach. W odniesieniu do nieprzytomnego pacjenta, niezależnie już od jego wieku, wątpliwości pojawiają się w przypadku konieczności przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji cz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynności niecierpiące zwłoki

Generalna zasada w odniesieniu do pacjenta wymagającego niezwłocznej pomocy lekarskiej, który ze względu na swój stan nie może wyrazić zgody, a także w sytuacji [...]

Zabiegi operacyjne i inne ryzykowne, inwazyjne procedury

Lekarze bardzo często w swojej praktyce zawodowej mają do czynienia z sytuacjami, gdy w celu ratowania zdrowia, a niekiedy nawet życia, pacjenta muszą podjąć natychmiastową [...]

Sprzeciw zgłoszony przed utratą przytomności

Sporym problemem dla lekarzy – nie tylko prawnym, lecz także moralnym – jest przypadek pacjenta, który jeszcze gdy był przytomny, zastrzegł, [...]

Pobranie narządów do transplantacji

Obszarem uregulowanym prawnie i niepozostawiającym wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do nieprzytomnego pacjenta jest pobieranie narządów do transplantacji. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawo dopuszcza [...]

Prawo do udzielenia informacji na temat stanu zdrowia

Nieprzytomny pacjent to wyzwanie, z jakim personel medyczny niestety musi się mierzyć bardzo często. Z tego też względu wiedza na temat procedur, jakie [...]
Do góry