Temat numeru

Chirurgia rekonstrukcyjna a przepukliny okołopępkowe

dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. UPH

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. UPH

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ul. Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

e-mail: chirurgia.siedlce@gmail.com

  • Omówienie małoinwazyjnych technik stosowanych w chirurgii przepuklin brzusznych
  • Operacje z użyciem siatki syntetycznej a proste zszycie wrót przepukliny
  • Znaczenie czynników ryzyka nawrotu oraz powikłań gojenia kluczem do wyboru odpowiedniej metody leczenia

Przepukliny pępkowe są częstym schorzeniem, występującym u blisko 1% populacji, a za pomocą badania sonograficznego można potwierdzić jego obecność nawet u co czwartej osoby1. Jednak zdecydowana większość tych chorych nie będzie wymagała interwencji chirurgicznej. Zgodnie z zaleceniami wydanymi w 2020 roku przez European Hernia Society (EHS) małe bezobjawowe przepukliny pępkowe mogą być poddane strategii watchful waiting, z odroczeniem terminu operacji do czasu wystąpienia dolegliwości, a z tej grupy chorych zaledwie co piąty pacjent zostanie poddany leczeniu chirurgicznemu w przyszłości2. Przepukliny pępkowe stanowią 3-8% wszystkich operacji przepuklin3. W samych Stanach Zjednoczonych wykonuje się rocznie około 170 000 procedur naprawczych przepuklin pępkowych. Niestety ze względu na powszechność ich występowania, zazwyczaj niewielkie rozmiary oraz zwykle bezobjawowy przebieg są one relatywnie często ignorowane zarówno przez samych pacjentów, jak i lekarzy. Należy jednak pamiętać, że o ile obecność samej przepukliny stanowi zazwyczaj dla pacjenta jedynie defekt kosmetyczny związany z niekorzystnym uwypuklaniem się pępka, o tyle w ocenie wskazań do operacji zawsze należy uwzględnić potencjalne ryzyko wystąpienia innych powikłań. Dotyczy to zwłaszcza dalszego powiększania się przepukliny i wystąpienia powikłań skórnych związanych z jej ścieńczeniem oraz zadzierzgnięcia lub uwięźnięcia zawartości2. W tym drugim przypadku konieczne będzie pilne leczenie operacyjne w celu uniknięcia martwicy narządów i perforacji jelita. Dlatego w kwalifikacji do leczenia przepuklin pępkowych należy brać pod uwagę przede wszystkim względy zdrowotne, a nie estetyczne. W związku z tym operacje naprawcze zalicza się raczej do procedur rekonstrukcyjnych, a nie plastycznych, ponieważ trwałość wykonanej operacji ma większe znaczenie niż osiągany efekt kosmetyczny, mimo że często oba te aspekty udaje się pogodzić podczas jednej procedury.

Przepukliny pępkowe powstają w niezarośniętym kanale pępkowym i mogą ulegać powiększeniu, zwłaszcza u osób z nadwagą lub w czasie ciąży. Zazwyczaj jednak nie osiągają dużych rozmiarów, a ryzyko związane z uwięźnięciem zawartości jest niewielkie. T...

Wybór metody operacyjnej a nawrotowość

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Klasyfikacja i rozpoznanie

Mimo powszechności przepuklin pępkowych jeszcze do niedawna nie dysponowaliśmy wytycznymi określającymi wybór właściwego postępowania operacyjnego. W drugiej dekadzie XXI wieku opublikowano wiele [...]

Przygotowanie przedoperacyjne i czynniki ryzyka nawrotu

Okolica pępka stanowi specyficzną lokalizację ze względu na bliznowaty charakter skóry związany z gojeniem rany po odpadnięciu pępowiny, słabe ukrwienie tkanek i włóknistą [...]

Proste zszycie wrót przepukliny

Ryzyko nawrotu po operacji przepukliny pępkowej może wynosić od 1% do nawet 54,4% zależnie od metody leczenia, sposobu oceny nawrotu i długości [...]

Operacje z użyciem siatki syntetycznej

Zastosowanie siatki podczas operacji przepuklin pępkowych zmniejsza ryzyko nawrotu bez zwiększenia odsetka powikłań w postaci zakażenia miejsca operowanego lub bólu pooperacyjnego2-4. O ile [...]

Wielkość siatki i marginesy wokół ubytku

W ocenie wielkości przepukliny kluczowe znaczenie ma wielkość (szerokość) wrót przepukliny, a nie średnica worka przepuklinowego. Przepuklina o wrotach szerokości 3 cm i średnicy worka [...]

Lokalizacja siatki

Siatka syntetyczna używana do wzmocnienia defektu przepukliny pępkowej może być umieszczona w kilku różnych przestrzeniach (ryc. 2).  <<>>Najprostsza technicznie jest implantacja [...]

Zamknięcie wrót i odtworzenie pępka

Kwestia zamykania wrót przepuklinowych w trakcie operacji z wykorzystaniem siatek syntetycznych pozostawała przez wiele lat przedmiotem kontrowersji2,3,13,17,18.

Powikłania leczenia

Do głównych powikłań związanych z leczeniem przepuklin okołopępkowych należą przede wszystkim: nawroty, zakażenia miejsca operowanego, surowiczaki i występowanie bólu o charakterze przewlekłym, a także inne [...]

Podsumowanie

Operacje przepuklin okołopępkowych są przyczyną częstych interwencji chirurgicznych. Mimo zwykle relatywnie niewielkiego rozmiaru przepukliny konieczne jest wdrożenie już podczas pierwszej operacji [...]
Do góry