Chirurg w sądzie

Pacjent bez dokumentu tożsamości

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka Anna Popławska w Łodzi, filia w Poddębicach

Adres do korespondencji:

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka Anna Popławska

ul. Sterlinga 27/29 lok. 309, 90-212 Łódź

e-mail: poczta@anna-poplawska.pl

  • Okazanie dokumentu tożsamości i dowodu ubezpieczenia oraz weryfikacja danych – obowiązki pacjenta i podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotnego
  • Wyjątkowe sytuacje, w których można odstąpić od wymogu weryfikacji
  • Potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu elektronicznego

Temat weryfikowania tożsamości pacjenta podczas przyjmowania go do szpitala czy też zgłaszającego się do przychodni bądź innego podmiotu leczniczego nieustannie wzbudza wiele wątpliwości. Prośba personelu medycznego o podanie numeru PESEL oraz okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości kierowana do pacjentów niejednokrotnie napotyka opór z ich strony. Tymczasem ustalenie tożsamości pacjenta stanowi warunek konieczny do udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Wymóg dokumentu tożsamości

W świetle obowiązujących regulacji prawnych weryfikacja tożsamości pacjenta przy jego zgłoszeniu się do podmiotu leczniczego jest konieczna. Ustalenie tożsamości pacjenta poprzez weryfikację danych na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (takiego jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy nawet legitymacja szkolna) stanowi co do zasady warunek konieczny, by udzielić świadczenia zdrowotnego. Wbrew powszechnej opinii nie dotyczy to wyłącznie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), ale odnosi się również do wszelkich usług medycznych, włącznie z tymi udzielanymi odpłatnie.

Głównym argumentem potwierdzającym zasadność dokonania weryfikacji pacjenta przez osoby wykonujące zawód medyczny jest to, że muszą mieć one pewność co do tożsamości osoby, której świadczenie zdrowotne ma zostać udzielone. Ponadto ciąży na nich obowiązek opisania udzielonego już świadczenia w dokumentacji medycznej. Innymi słowy, realizacja uprawnienia pacjenta do dokumentacji medycznej skutkuje jednoczesnym obowiązkiem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Zgodnie z ustawową regulacją dokumentacja medyczna musi zawierać co najmniej oznaczenie pacjenta, tj. poniżej wymienione elementy pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

  • nazwisko i imię (imiona)
  • datę urodzenia
  • oznaczenie płci
  • adres miejsca zamieszkania
  • nr PESEL, a w przypadku pacjenta małoletniego lub całkowicie ubezwłasnowolnionego również dane przedstawiciela ustawowego.

Należy zaznaczyć, że jest to wymóg zawarty w art. 24 oraz 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która reguluje prawa każdego pacjenta, nie tylko ubezpieczonego. Powyższych danych nie sposób uzyskać inaczej jak poprzez przeprowadzenie weryfikacji zgłaszającej się osoby.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dowody ubezpieczenia

Pacjent może na kilka sposobów potwierdzić przysługujące mu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Istotne jest jednak, że [...]

Obawy pacjentów

Obawa pacjentów przed podawaniem swoich danych i udostępnianiem potwierdzających je dokumentów może się wiązać ze sposobem podawania danych osobowych przy rejestracji. Podmiot [...]

Możliwość odstąpienia od wymogu weryfikacji

Istnieją jednak pewne sytuacje, w których można odstąpić od wymogu weryfikacji tożsamości pacjenta:

Dokument elektroniczny

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent może potwierdzić swoją tożsamość przez okazanie dowodu [...]

Weryfikacja usługi mObywatel

Autentyczność aplikacji i usługi mObywatel może zostać sprawdzona poprzez trzystopniową weryfikację, tj.: wizualną, funkcjonalną oraz kryptograficzną.

Podsumowanie

Nie będzie nadgorliwością ani nadużyciem ze strony personelu medycznego każdorazowe weryfikowanie tożsamości pacjenta. Legitymowanie jest bowiem obowiązkiem ciążącym nie tylko na [...]
Do góry