Zaburzenia krzepnięcia w chirurgii. Część 1

lek. Beata Młot1

prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki2

1Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
2Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii,

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: przepecki@wim.mil.pl

  • Okołooperacyjne postępowanie u pacjenta z zaburzeniami krzepnięcia
  • Wskazówki dla chirurgów dotyczące leczenia chorych z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi
  • Zasady stosowania leków przeciwzakrzepowych (heparyn, inhibitorów czynnika Xa, bezpośrednich inhibitorów trombiny, antagonistów witaminy K)

Zaburzenie procesów krzepnięcia krwi to złożona grupa jednostek chorobowych, których charakterystyczną cechą jest skłonność do nieprawidłowego, nadmiernego krwawienia samoistnego lub pourazowego bądź do rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych. Zaburzenia hemostazy często wymagają zindywidualizowanego podejścia terapeutycznego oraz współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

W niniejszym artykule, stanowiącym pierwszą część cyklu na temat zaburzeń krzepnięcia w chirurgii, omówiono przydatne w praktyce klinicznej chirurgów zasady postępowania z chorymi z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi.

Trombofilia

Trombofilia to nadmierna skłonność do występowania stanów zakrzepowo-zatorowych1.

Trombofilia wrodzona jest następstwem defektu genetycznego jednego białka lub więcej białek uczestniczących w procesach hemostazy. Najczęstszym objawem wrodzonej trombofilii jest zakrzepica żył głębokich (DVT – deep vein thrombosis) kończyn dolnych, która może być powikłana zatorem tętnicy płucnej. W 30-50% przypadków zakrzepica jest wyzwalana przez czynniki ryzyka, takie jak: zabieg chirurgiczny, ciąża, połóg, długotrwałe unieruchomienie czy przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Mniej niż 5% incydentów zakrzepowych stanowi zakrzepica o nietypowym umiejscowieniu, np. żyły jamy brzusznej, zatok żylnych mózgu. Wrodzona trombofilia może objawić się w pierwszych dniach stosowania antagonistów witaminy K (VKA – vitamin K antagonists) martwicą skóry spowodowaną mnogimi zakrzepami w naczyniach włosowatych i żylnych. Ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej u osób z wrodzoną trombofilią zwiększa się wraz z wiekiem2. Sytuacje, w których badania w kierunku trombofilii są zasadne, przedstawiono w tabeli 1. 

Ostry epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE – venous thromboembolism) u osób z wrodzoną trombofilią leczy się standardowo. W zależności od umiejscowienia zakrzepicy, rozległości procesu zakrzepowo-zatorowego oraz innych czynników, takich...

Bezterminową wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową należy rozważyć w przypadku:

  • jednego epizodu samoistnej zakrzepicy u osoby z niedoborem antytrombiny III, białka S, białka C lub z zespołem antyfosfolipidowym (APS – antiphospholipid syndrome)
  • jednego epizodu samoistnej zakrzepicy zagrażającej życiu (np. masywny zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył mózgowych, zakrzepica żył wątrobowych)
  • jednego epizodu samoistnej zakrzepicy o nietypowej lokalizacji (np. żyły krezkowe, żyły wrotne)
  • jednego epizodu samoistnej zakrzepicy u osoby z więcej niż jednym defektem genetycznym predysponującym do zakrzepicy
  • 2 lub więcej epizodów samoistnej zakrzepicy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół antyfosfolipidowy

Zespół antyfosfolipidowy jest spowodowany przez autoprzeciwciała skierowane przeciwko kompleksom białkowo-fosfolipidowym. Objawia się zakrzepicą żylną lub tętniczą oraz niepowodzeniami położniczymi2-4.

Immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną6-8

Immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną (HITT – heparin-induced thrombocytopenia thrombosis) to choroba, której najbardziej charakterystycznymi objawami są małopłytkowość oraz skłonność do występowania [...]

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Czynniki ryzyka rozwoju VTE zestawiono w tabeli 59,10. <<<|Tabela 5>>>

Zatorowość płucna

Najczęstszymi objawami klinicznymi zatorowości płucnej (PE – pulmonary embolism) są duszność i tachykardia. Prawdopodobieństwo wystąpienia PE pomaga ocenić skala Wellsa (tab. 17). <<<|Tabela [...]

Podsumowanie

W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych. Autorzy mają nadzieję, że informacje zawarte w tej pracy poglądowej będą przydatne w codziennej pracy [...]

Do góry